Wyszukiwarka produktów

Potrzebujesz porady przy wyborze produktów?
w zależności od potrzeb nasz kreator wyszukiwania zaproponuje produkty BURY.


 

Newsletter

Zamów nasz Newsletter

Adres E-mail


Polityka prywatności

Polityka środowiskowa firmy BURY Sp. z o. o.

 

Podstawą działań podejmowanych w Firmie, jednoznacznie wynikających z przyjętej strategii rozwoju jest dbałość o środowisko naturalne. Polityka Środowiskowa realizowana w naszej Firmie jest odpowiednia do wpływu i skali oddziaływań na środowisko oraz stanowi podstawę do ustalania celów i zadań środowiskowych.

 Cele środowiskowe Firmy BURY Sp. z o.o.

 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • ochrona gleby przed ujemnym oddziaływaniem odpadów powstających na terenie Firmy,
 • racjonalne użytkowanie materiałów, energii i wody.

Deklaracja kierownictwa

Zobowiązujemy się do stałego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez rozwój Firmy w oparciu o:

 

 • identyfikowanie się kierownictwa Firmy i każdego pracownika ze strategią Firmy, której zarządzanie jest oparte m.in. o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001:2005,
 • zakomunikowanie Polityki Środowiskowej pracownikom Firmy,
 • przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących środowiska naturalnego,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz zapobieganie zanieczyszczeniom,
 • poznawanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • planowanie i realizację programów środowiskowych,
 • projektowanie wyrobów w sposób, który pozwoli zminimalizować ich wpływ na środowisko podczas produkcji, użytkowania i likwidacji,
 • stosowanie systemu kwalifikacji dostawców zapewniającego dostawę towarów spełniających wymagania klienta i o minimalnym wpływie na środowisko naturalne,
 • organizację takiego środowiska pracy, które pozwoli naszym pracownikom na stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji a także świadomości ekologicznej.

Pełną realizację Polityki Środowiskowej zapewnia funkcjonujący w Firmie BURY z o.o. System Zarządzania Środowiskowego, który spełnia wymagania normy PN-EN ISO 14001:2005, a także zobowiązanie Kierownictwa do respektowania wszystkich ustaleń w tym zakresie. Polityka Środowiskowa jest udostępniana publicznie.

Maj 2009