Wyszukiwarka produktów

Potrzebujesz porady przy wyborze produktów?
w zależności od potrzeb nasz kreator wyszukiwania zaproponuje produkty BURY.


 

Newsletter

Zamów nasz Newsletter

Adres E-mail


Polityka prywatności

Polityka środowiskowa firmy BURY Sp. z o. o.

 

Podstawą działań podejmowanych w firmie, jednoznacznie wynikających z przyjętej strategii rozwoju jest dbałość o środowisko naturalne.
Polityka Środowiskowa realizowana w naszej Firmie jest odpowiednia do wpływu i skali oddziaływań na środowisko oraz stanowi podstawę do ustalania celów  środowiskowych.

Cele środowiskowe Firmy BURY Sp. z o.o.:

 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 
 • ochrona gleb przed ujemnym odziaływaniem odpadów powstających na terenie Firmy,
 • racjonalne użytkowanie materiałów, energii i wody,
 • zapobieganie sytuacjom awaryjnym.


Deklaracja kierownictwa

Zobowiązujemy się do zapobiegania wystąpieniu lub ograniczenia niepożądanych skutków oraz do ciągłego doskonalenia poprzez  rozwój Firmy w oparciu o:

 • identyfikowanie się kierownictwa Firmy i każdego pracownika ze strategią Firmy, której zarządzanie jest oparte  m. in. o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001:2015,
 • zakomunikowanie Polityki Środowiskowej pracownikom Firmy,
 • monitorowanie i spełnienie wymagań przepisów prawnych, wymagań klientów i stron zainteresowanych oraz ustaleń wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska, 
 • poznanianie  potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego
 • projektowanie wyrobów w sposób, który pozwali zminimalizować ich wpływ na środowisko podczas produkcji, użytkowania i likwidacji,
 • zarządzanie aspektami środowiskowymi na które możemy mieć wpływ,
 • aktywne kształtowanie i utrzymywanie najwyższego poziomu świadomości ekologiczne,
 • organizację takiego środowiska, które pozwoli naszym pracownikom na stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji.

System Zarządzania Środowiskowego podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez systematyczne przeglądy oraz działania korygujące i odnoszące się do szans i ryzyka.
Zobowiązujemy się do stosowania i przestrzegania wymagań Systemu Zarządzania Środowiskowego opisanego w Księdze Środowiskowej i dokumentach związanych oraz zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia tej Polityki.


Maj 2018 r.