Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by nasza strona www działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Prosimy kliknąć tutaj, by dowiedzieć się więcej.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONIE WWW


1. Definicje

1.1. Administrator – BURY  GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne, Niemcy.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Strona www – strona www prowadzona przez Administratora pod adresem www.bury.com.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę www lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony www Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie www. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony www przez Użytkownika.

2.1. Ciasteczka (pliki cookie)

Nasza Strona www używa ciasteczek. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika. Ciasteczka nie szkodzą komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów. Ciasteczka sprawiają, że nasza Strona www jest bardziej przyjazna dla Użytkownika, wydajna i bezpieczna.

Większość używanych przez nas ciasteczek, to tak zwane „ciasteczka sesji”. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty na naszej Stronie www przez Użytkownika. Inne ciasteczka pozostają w pamięci urządzenia, dopóki nie zostaną usunięte przez Użytkownika. Te ciasteczka umożliwiają rozpoznanie przeglądarki gdy Użytkownik ponownie odwiedzi naszą Stronę www.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała o stosowaniu ciasteczek, by każdorazowo Użytkownik mógł zdecydować, czy zechce zaakceptować czy też odrzucić ciasteczka. Alternatywnie, przeglądarka Użytkownika może zostać skonfigurowana tak, aby pod pewnymi warunkami, automatycznie akceptowała ciasteczka, aby zawsze je odrzucała, bądź aby automatycznie usuwała ciasteczka po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie ciasteczek może ograniczyć funkcjonalność tej Strony www.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem plików cookies jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

2.2. Pliki rejestratory serwera

BURY GmbH & Co. KG automatycznie pobiera i przechowuje informacje, które przeglądarka Użytkownika automatycznie przesyła do nas w postaci „plików rejestratorów serwera”. Są nimi:

 • rodzaj i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • referencyjny URL
 • nazwa hosta łączącego się komputera
 • dokładna data i czas zgłoszenia przez serwer
 • adres IP

Dane te nie zostaną połączone z danymi z innych źródeł.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności zapewnienia właściwego działania Strony www oraz analizy  sposobu wykorzystania Strony www przez Użytkowników.


3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych na Stronie www

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony www (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

3.1. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie www – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.2. W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.3. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.4. Aktywność Użytkownika na Stronie www, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.5. Jeśli Użytkownik przesyła do nas pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobierzemy dane wprowadzone do formularza, w tym podane dane kontaktowe, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Państwa zgody.
W celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami lub produktami Administratora lub Grupy BURY.

3.6. W przypadku odwiedzin naszej Strony www, przeprowadzone mogą zostać analizy statystyczne zachowania Użytkownika w sieci. Dzieje się to głównie za pośrednictwem „ciasteczek” i analityki. Analiza zachowania Użytkownika w sieci jest anonimowa, to znaczy że nie będziemy mogli zidentyfikować Użytkownika na podstawie tych danych. Użytkownik może nie zgodzić na tę analizę lub jej zapobiec, używając określonych narzędzi.


4.  Okres przetwarzania danych osobowych

4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


5. Uprawnienia Użytkownika

5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na adres e-mail: datenschutzbeauftragter@bury.com lub adres korespondencyjny Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne, Niemcy.

5.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

5.4. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych w Grupie BURY, z którą mogą Państwo zapoznać się tutaj.


6. Odbiorcy danych

6.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych; a w związku z realizacją zamówienia: podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy; oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

6.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

6.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


7. Matomo (poprzednio Piwik)

Strona www korzysta z ogólnie dostępnego serwisu analiz sieciowych Matomo. Matomo korzysta z tak zwanych „ciasteczek”. Są to pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które pozwalają na analizę sposobu korzystania przez Użytkownika ze Strony www. W tym celu, zebrane przez ciasteczka informacje o korzystaniu ze Strony www są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP poddany jest anonimizacji przed jego zapisaniem.

Ciasteczka Matomo pozostają w pamięci urządzenia Użytkownika, dopóki nie zostaną usunięte przez Użytkownika. Przechowywanie przez Administratora ciasteczek Matomo odbywa się na podstawie art. 6 (1) (f) RODO ze względu na uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu zachowania Użytkownika, w celu optymalizacji swojej Strony www.

Wygenerowana przez ciasteczka informacja o sposobie korzystania przez Użytkownika ze Strony www nie zostanie ujawniona stronom trzecim. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie tych ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Jednakże, pragniemy podkreślić, że działanie to może oznaczać, iż Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać z funkcjonalności Strony www.

W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na przechowywanie i wykorzystanie danych, można wyłączyć tę funkcję tutaj. W takim wypadku, ciasteczko „opt-out” będzie przechowywane w przeglądarce Użytkownika, aby uniemożliwić Matomo przechowywanie danych Użytkownika. Jeśli Użytkownik usunie swoje ciasteczka, będzie to oznaczało usunięcie również ciasteczka „opt-out”. Przy powrocie na naszą Stronę www, konieczne będzie ich ponowne aktywowanie, jeśli Użytkownik życzy sobie aby jego działania nie były śledzone.


8. Wtyczki i narzędzia

8.1. YouTube

Strona www korzysta z wtyczek YouTube, którego operatorem jest Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli Użytkownik odwiedzi Stronę www zawierającą wtyczkę YouTube, nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube otrzymuje informację o odwiedzinach Strony www.

Jeśli Użytkownik jest zalogowany do swojego konta YouTube, YouTube zezwala na skojarzenie zachowania Użytkownika w sieci bezpośrednio z osobistym profilem Użytkownika. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystamy z YouTube aby uczynić naszą Stronę www bardziej atrakcyjną. Stanowi to uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.

Dodatkowe informacje na temat posługiwania się danymi Użytkowników dostępne są w deklaracji o ochronie danych YouTube: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

8.2. Mapy Google

Strona www korzysta z serwisu Google Maps poprzez API. Operatorem serwisu jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z Google Maps, niezbędne jest zapisanie adresu IP Użytkownika. Informacja ta jest przesyłana i przechowywana na serwerze Google w USA. Administrator nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystamy z Google Maps aby uczynić naszą Stronę www bardziej atrakcyjną i ułatwić lokalizację miejsc wyszczególnionych na naszej Stronie www. Stanowi to uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.

Dodatkowe informacje na temat posługiwania się danymi Użytkowników dostępne są w deklaracji o ochronie danych Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.


9. Przekazywanie danych poza EOG

9.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

9.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.


10. Bezpieczeństwo danych osobowych

10.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

10.2. Strona www korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłanych danych osobowych i informacji poufnych, takich jak zapytania, które wysyłane są przez Użytkowników. Użytkownik może rozpoznać zaszyfrowane połączenie poprzez zmianę adresu strony w przeglądarce z "http://" na "https://" i pojawienie się obok ikony kłódki.
Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przekazywane, nie zostaną przeczytane przez osoby trzecie.

10.3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.


11. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: datenschutzbeauftragter@bury.com lub adres korespondencyjny Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne, Niemcy.


12. Zmiany Polityki

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 25 maja 2018 r.


II. POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE BURY - KLAUZULA INFORMACYJNA

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

Niniejsza Polityka dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych, stosowanych przez podmioty powiązane należące do Grupy BURY, tj.:  BURY Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec, BURY GmbH & Co KG, Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne, Niemcy; BURY-Tlaxcala S. DE R.L. DE C.V., Avenida Virgen de la Caridad No. 104, Huamantla, Tlaxcala CP. 90500 (dalej jako: „Spółki”) - jako niezależni administratorzy danych osobowych, sposobów i celów, w jakie dane są przetwarzane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki zbierają i przetwarzają dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z regulacjami RODO.

Każda ze Spółek zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania.

Spółki dbają o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Spółki zapewniają ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Spółki wdrożyły procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie obowiązki. Spółki podejmują ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Spółki.


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 • BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec – odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu;
  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo@bury.com lub adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec.
 • BURY GmbH & Co KG, Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne, Niemcy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez BURY GmbH & Co KG;
  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail datenschutzbeauftragter@bury.com lub adres korespondencyjny: Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne, Niemcy
 • BURY-Tlaxcala S. DE R.L. DE C.V., Avenida Virgen de la Caridad No. 104, Huamantla, Tlaxcala CP. 90500 – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez BURY-Tlaxcala S. DE R.L. DE C.V.
  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail gdpr.mx@bury.com lub adres korespondencyjny Avenida Virgen de la Caridad No. 104, Huamantla, Tlaxcala CP. 90500.

(zwane dalej łącznie jako „Administrator”, „Spółka” lub „my”)

W ramach niniejszej Polityki chcemy Państwa poinformować o:
wszelkich formach wykorzystywania informacji identyfikujących osoby fizyczne, zwanymi dalej „danymi osobowymi” („przetwarzanie”) w odniesieniu do osób fizycznych będących:
a) klientami, w tym potencjalnymi klientami Spółki,
b) wspólnikami, współpracownikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów oraz
c) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wykonania umowy pomiędzy klientami a Spółką, w tym w celu wystawienia lub realizacji faktur

(łącznie zwani w niniejszej Polityce jako „Państwo” lub „Klienci”).

a także:

 • o celu oraz sposobie w jaki Spółka gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;
 • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe oraz
 • jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z  przetwarzaniem Państwa danych osobowych.


Rodzaje danych osobowych

Dane podawane przez Klientów
W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Spółką, a także współpracą przez podmioty pośredniczące, w tym podmioty powiązane w ramach Grupy BURY, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
c) numer PESEL,
d) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
e) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,
f)  numer rachunku bankowego.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz współpracy pomiędzy Klientem oraz Spółką. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji współpracy pomiędzy Spółką a Klientem.

Dane zbierane z innych źródeł
Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS, rejestr REGON w celu weryfikacji informacji podanych przez Klientów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Spółką a takim podmiotem, np. informacje o zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane z wewnętrznych baz danych prowadzonych przez nasze podmioty powiązane w ramach grupy kapitałowej. Dotyczy to danych umożliwiających kontakt z konkretnym Klientem, który był odbiorcą lub dostawcą produktów jednego z podmiotów powiązanych ze Spółką.


Podstawy prawne przetwarzania danych

Możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli  mamy ku temu ważną podstawę prawną. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką lub składają Państwo zamówienia na produkty lub usługi Spółki, bądź realizują Państwo zamówienia Spółki na Państwa produkty lub usługi;
b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub wprost nakazuje nam to przepis prawa;
c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności, np. w celu:

 • zawierania i wykonywania umów z Klientami będącymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami prawnymi;
 • ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami;
 • weryfikacji Klientów w publicznych rejestrach;
 • kontaktu z Klientami, w tym prowadzenia wewnętrznych rejestrów Klientów służących umożliwieniu kontaktu z Klientami;
 • wymiany danych o Klientach w grupie podmiotów powiązanych ze Spółką.


Okresy przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej ze Spółką, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych, np. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych w ramach grupy podmiotów powiązanych ze Spółką

Możemy przekazywać dane osobowe naszym pracownikom i współpracownikom, a także innym podmiotom powiązanym ze Spółką. Dotyczy to następujących sytuacji:

 • dostarczania i obsługi systemów i rozwiązań informatycznych używanych do przetwarzania danych o Klientach przez podmioty powiązane;
 • udostępniania danych kontaktowych Klientów podmiotom powiązanym;
 • udostępniania danych Klientów podmiotom powiązanym w ramach współpracy pomiędzy tymi spółkami i realizacji wzajemnych świadczeń z zakresu sprzedaży produktów i usług, takich jak usługi transportowe, magazynowe, logistyczne, obsługa prawna.

Przekazywanie danych osobowych do innych odbiorców

Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim w związku z realizacją celów wymienionych powyżej, w zakresie w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania przez Spółkę jej zadań, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli Spółka posiada inną podstawę prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie uznane mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych lub podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
 • wszelkie organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE, sądy, komornicy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie;
 • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
 • firmy transportowe i spedytorskie;
 • firmy zapewniające obsługę prawną;
 • firmy windykacyjne;
 • firmy ubezpieczające należności;
 • inne podmioty.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe mogą podlegać transgranicznemu przekazywaniu do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Spółka podjęła działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG.W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie będzie odbywać się na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Prawa przysługujące Klientom

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo złożyć wniosek o ich sprostowanie.
 • wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych; zasadniczo nie przetwarzamy danych osobowych na podstawie zgody (gdyż zwykle działamy w oparciu o inne podstawy prawne).
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.
 • W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.
 • przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności
 • złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawa powyższe nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail lub skontaktować się ze Spółką korespondencyjnie na odpowiednie adresy Administratora wskazane powyżej w sekcji „ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH”.


Aktualizacje polityki

Niniejsza Polityka została zaktualizowana w dniu 25 maja 2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, będziemy informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji z Klientami.

 


III. POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z FANPAGEM BURY SP. Z O.O. NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK - KLAUZULA INFORMACYJNA

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które przetwarza BURY Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec (zwana w niniejszej informacji jako „BURY", „my” lub „Administrator”) jako administrator danych osobowych, sposobów i celów, w jakie są one przetwarzane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres e-mail rodo@bury.com lub adres korespondencyjny ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec.

BURY informuje niniejszym o wszelkich formach wykorzystywania informacji identyfikujących osoby fizyczne, zwanymi dalej „danymi osobowymi” („przetwarzanie”) w odniesieniu do osób fizycznych będących użytkownikami fanpage’a Administratora na portalu społecznościowym Facebook (łącznie zwani w niniejszej informacji jako „Państwo” lub „użytkownicy”.

Chcemy Państwa w szczególności poinformować:

 • o celu oraz sposobie, w jaki BURY gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;
 • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe oraz
 • jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.1. Administratorem danych osobowych jest:
BURY Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec.

2. Maja Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • ich sprostowania, żądania ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.


3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników przede wszystkim w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:

 • polubieniu fanpage’a,
 • aktywności na fanpage’u,
 • treści komentarzy i postów zamieszczonych przez użytkowników.

Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem fanpage’a w celu informowania Państwa o naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń, które organizujemy i naszych usług oraz towarów, a także w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszej marki oraz naszych usług i towarów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Administrator może także zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zwarł umowę o współpracy w zakresie marketingu oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej BURY. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej BURY.

4. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a Administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników, a także w celu ustalania lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami, bądź też w przypadku postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez innych użytkowników lub podmiotów trzecich.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 i 4, a po tym czasie nie dłużej niż do upływu terminu przedawniania roszczeń lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż do upływu terminu przedawniania roszczeń.

7. W związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

Odbiorcami danych osobowych będą ponadto: podmioty współpracujące z Administratorem w związku ze świadczonymi przez niego usługami, w tym podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej i zasad poufności (obsługa informatyczna, prawna itp.).

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników lub podmiotów, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi, bądź też uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu.

8. W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z fanpage’a i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebook. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na poprawie jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług i oferowanych towarów oraz promowaniu własnej marki.
Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator przetwarzać może ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek danych dotyczących użytkowników. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Facebook może być jednak dłuższy niż 60 dni, co oznacza, że Administrator ma możliwość dostępu do tych danych, lecz pozostaje to poza jego zakresem decyzyjnym. Niezależnie od tego Administrator nie będzie dłużej korzystał z ww. danych.

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.