Ta strona używa plików cookies. Prosimy kliknąć tutaj aby dowiedzieć się więcej na ich temat lub

Polityka prywatności

1. Ogólny opis ochrony danych

Ogólne informacje

Poniższe, stanowi prosty opis tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą posłużyć w celu identyfikacji Państwa tożsamości. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych dostępne są w naszej polityce prywatności omówionej poniżej.

Gromadzenie danych na naszej witrynie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?
Dane zebrane na tej witrynie przetwarzane są przez administratora witryny. Dane kontaktowe administratora znajdują się w obowiązkowej informacji prawnej na naszej witrynie.

Jak gromadzimy Państwa dane?
Część danych gromadzona jest gdy je nam Państwo dostarczają. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane, pobierane są automatycznie przez nasz system IT, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę. Te dane to głównie dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny którego Państwo używają, czy też data i czas wejścia na stronę. Dane te pobierane są automatycznie, z chwilą gdy logują się Państwo do naszej witryny.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych pobierana jest w celu zapewnienia właściwego działania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane w celu analizy, w jaki sposób odwiedzający wykorzystują tę witrynę.

Jakie  prawa przysługują Państwu w zakresie Państwa danych?
Zawsze mają Państwo prawo do zażądania nieodpłatnego udzielenia informacji na temat przechowywanych przez nas danych, ich pochodzenia, odbiorców i celu w jakim są gromadzone. Mają Państwo również prawo do żądania ich korekty, blokady lub usunięcia. Mogą skontaktować się Państwo z nami w każdej chwili, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Mogą Państwo również złożyć zażalenie do właściwych organów regulacyjnych.

Analizy i narzędzia stron trzecich

Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę, przeprowadzone mogą zostać analizy statystyczne Państwa zachowania w sieci. Dzieje się to głównie za pośrednictwem „ciasteczek” i analityki. Analiza Państwa zachowania w sieci jest zazwyczaj anonimowa, to znaczy że nie będziemy mogli Państwa zidentyfikować na podstawie tych danych. Mogą się Państwo nie zgodzić na tę analizę lub jej zapobiec, używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w poniżej polityce prywatności.

2. Ogólne informacje i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy niniejszej witryny traktują ochronę Państwa danych osobowych z najwyższą powagą. Chronimy Państwa dane osobowe jako poufne, zgodnie z ustawowymi regulacjami w zakresie ochrony danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystają Państwo z tej witryny, pobrane zostaną różne elementy danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą posłużyć do identyfikacji Państwa tożsamości. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jakim celu ich używamy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to odbywa.

Prosimy zauważyć, że dane przesyłane przez Internet (np. za pośrednictwem komunikacji e-mail) mogą być wystawione na niebezpieczeństwo. Całkowita ochrona Państwa danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o jednostce odpowiedzialnej za tę witrynę

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej witrynie jest:

Mgr inż. Henryk Bury
Robert-Koch-Straße 1-7
32584 Löhne

Tel. +49 (0) 57 32 - 97 06 0
Email: marketing@bury.com

Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która samodzielnie lub łącznie, decyduje o celach lub sposobach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy email itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych, możliwych jest jedynie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, ze skutkiem w przyszłości. Wystarczy zwykły email zawierający takie życzenie. Dane przetwarzane przed odebraniem Państwa zgłoszenia, mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do złożenia zażalenia do organów regulacyjnych

Jeśli nastąpiło naruszenie prawa w zakresie ochrony danych, osoba poszkodowana może złożyć zażalenie do właściwego organu regulacyjnego. Organem regulacyjnym właściwym dla spraw związanych z przestrzeganiem prawa w zakresie danych osobowych jest urzędnik ds. ochrony danych osobowych, landu Niemiec, w którym znajduje się siedziba główna naszej firmy. Lista urzędników ds. ochrony danych osobowych i ich dane kontaktowe dostępne są pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do uzyskania danych

Mają Państwo prawo do automatycznego uzyskania, osobiście lub poprzez przekazanie stronie trzeciej, w standardowym skomputeryzowanym formacie, danych przetwarzanych przez nas, na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy. Jeśli niezbędne jest bezpośrednie przekazanie danych innej odpowiedzialnej stronie, będzie to zrealizowane jedynie w technicznie wykonalnym zakresie.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłanych informacji poufnych, takich jak zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako administratora witryny. Mogą Państwo rozpoznać zaszyfrowane połączenie poprzez zmianę adresu strony w przeglądarce z "http://" na "https://" i pojawienie się obok ikony kłódki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane które nam Państwo przekazują, nie zostaną przeczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z przepisami, mają Państwo prawo do uzyskania, w dowolnym czasie, bezpłatnej informacji na temat Państwa danych osobowych, które są przechowywane, jak również ich pochodzenia, odbiorcy i celu, w jakim zostały przetworzone. Mają Państwo również prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia. Mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnej chwili, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, w przypadku dodatkowych pytań na temat danych osobowych.

Brak zgody na przesyłanie ofert reklamowych

Niniejszym informujemy o zakazie wykorzystania danych kontaktowych opublikowanych na tej witrynie, w wymaganej informacji prawnej, do przesyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, bez naszego wyraźnego życzenia. Administrator witryny zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych, w przypadku otrzymania niepożądanych materiałów reklamowych, na przykład niepożądanej poczty elektronicznej.

3. Urzędnik ds. ochrony danych

Ustawowy urzędnik ds. ochrony danych

Powołaliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych naszej firmy.

Sascha Kuhlmann
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych

Telefon: +49 (0)5732 9706 165
Email: datenschutzbeauftragter@bury.com

4. Gromadzenie danych na naszej witrynie

Ciasteczka

Niektóre z naszych stron używają ciasteczek. Ciasteczka nie szkodzą Państwa komputerowi i nie zawierają wirusów. Ciasteczka sprawiają, że nasza witryna jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajna i bezpieczna. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas ciasteczek, to tak zwane „ciasteczka sesji”. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu Państwa wizyty. Inne ciasteczka pozostają w pamięci Państwa urządzenia, dopóki ich Państwo nie usuną. Te ciasteczka umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki gdy ponownie odwiedzą Państwo naszą witrynę.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o stosowaniu ciasteczek, by każdorazowo mogli Państwo zdecydować, czy chcą zaakceptować czy też odrzucić ciasteczka. Alternatywnie, Państwa przeglądarka może zostać skonfigurowana tak, aby pod pewnymi warunkami, automatycznie akceptowała ciasteczka, aby zawsze je odrzucała, bądź aby automatycznie usuwała ciasteczka po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie ciasteczek może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Ciasteczka niezbędne w celu umożliwienia komunikacji elektronicznej lub dostarczenia pewnych funkcji, z których chcą Państwo korzystać (takich jak na przykład koszyk zakupów), przechowywane są zgodnie z Art. 6, par. 1, podpunkt f rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO). Administrator witryny posiada uprawniony powód do przechowywania ciasteczek w celu świadczenia optymalnych, wolnych od błędów technicznych, usług. Jeśli przechowywane są również inne ciasteczka (takie jak te, używane do analizy Państwa zachowania w sieci), zostaną one omówione osobno w niniejszej polityce prywatności.

Pliki rejestratory serwera

Dostawca witryny sieci www automatycznie pobiera i przechowuje informacje, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas w postaci „plików rejestratorów serwera”. Są nimi:

 • Rodzaj i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Referencyjny URL
 • Nazwa hosta łączącego się komputera
 • Dokładna data i czas zgłoszenia przez serwer
 • Adres IP

Dane te nie zostaną połączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą dla przetwarzania danych jest Art. 6 (1) (f) rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO), który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań poprzedzających umowę.

Formularz kontaktowy

Jeśli przesyłają nam Państwo pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobierzemy dane wprowadzone do formularza, w tym podane dane kontaktowe, w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i wszelkie dodatkowe pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Państwa zgody.

Będziemy zatem przetwarzać dane podane przez Państwa w formularzu, jedynie za Państwa zgodą, zgodnie z Art. 6 (1) (a) DSGVO. Swoją zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili. Wystarczy zwykły email z takim życzeniem. Dane przetworzone zanim otrzymamy Państwa prośbę, mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane dostarczone przez Państwa w formularzu kontaktowym zostaną zachowane, do chwili zażądania przez Państwa ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub jeśli powód ich przechowywania ustanie (np. po zrealizowaniu Państwa zamówienia). Niniejszy zapis pozostaje bez wpływu na wszelkie obowiązkowe zapisy ustawowe, szczególnie te, dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych.

5. Analizy i reklama

Matomo (poprzednio Piwik)

Niniejsza witryna korzysta z ogólnie dostępnego serwisu analiz sieciowych Matomo. Matomo korzysta z tak zwanych „ciasteczek”. Są to pliki tekstowe, przechowywane na Państwa komputerze, które pozwalają na analizę sposobu korzystania przez Państwa z witryny. W tym celu, zebrane przez ciasteczko informacje o korzystaniu z witryny są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP poddany jest anonimizacji przed jego zapisaniem.

Ciasteczka Matomo pozostają w pamięci Państwa urządzenia, dopóki ich Państwo nie usuną. Przechowywanie ciasteczek Matomo odbywa się na podstawie Art. 6 (1) (f) DSGVO. Administrator witryny posiada uprawniony powód do analizowania zachowania użytkownika, w celu optymalizacji zarówno swojej witryny, jak i swoich działań reklamowych.

Wygenerowana przez ciasteczka informacja o sposobie korzystania przez Państwa z tej witryny nie zostanie ujawniona stronom trzecim. Mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie tych ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Jednakże, pragniemy podkreślić, że działanie to może oznaczać, iż nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z funkcjonalności tej witryny.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie i wykorzystanie Państwa danych, można wyłączyć tę funkcję tutaj. W takim wypadku, ciasteczko „opt-out” będzie przechowywane w Państwa przeglądarce, aby uniemożliwić Matomo przechowywanie Państwa danych użytkownika. Jeśli usuną Państwo swoje ciasteczka, będzie to oznaczało usunięcie również ciasteczka „opt-out”. Przy powrocie na naszą witrynę, będą Państwo musieli je ponownie aktywować, jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa działania nie były śledzone.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek YouTube, którego operatorem jest Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzą Państwa jedną z naszych stron zawierającą wtyczkę YouTube, nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube otrzymuje informację, które strony Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani do swojego konta YouTube, YouTube zezwala na skojarzenie Państwa zachowania w sieci bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystamy z YouTube aby uczynić naszą witrynę bardziej atrakcyjną. Stanowi to uzasadniony powód zgodnie z Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Dodatkowe informacje na temat posługiwania się danymi użytkowników dostępne są w deklaracji o ochronie danych YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Mapy Google

Niniejsza strona korzysta z serwisu Google Maps poprzez API. Operatorem serwisu jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z Google Maps, niezbędne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacja ta jest przesyłana i przechowywana na serwerze Google w USA. Dostawca niniejszej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystamy z Google Maps aby uczynić naszą witrynę bardziej atrakcyjną i ułatwić lokalizację miejsc wyszczególnionych na naszej witrynie. Stanowi to uzasadniony powód zgodnie z Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Dodatkowe informacje na temat posługiwania się danymi użytkowników dostępne są w deklaracji o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

7. RODO

Polityka przetwarzania danych osobowych w Grupie BURY

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

Niniejsza Polityka dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych, stosowanych przez podmioty powiązane należące do Grupy BURY, tj.:  BURY Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec, BURY GmbH & Co KG, Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne, Niemcy; BURY-Tlaxcala S. DE R.L. DE C.V., Avenida Virgen de la Caridad No. 104, Huamantla, Tlaxcala CP. 90500 (dalej jako: „Spółki”) - jako niezależni administratorzy danych osobowych, sposobów i celów, w jakie dane są przetwarzane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki zbierają i przetwarzają dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z regulacjami RODO.

Każda ze Spółek zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania.

Spółki dbają o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Spółki zapewniają ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Spółki wdrożyły procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie obowiązki. Spółki podejmują ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Spółki.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 • BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec – odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu;
  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo@bury.com lub adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec.
 • BURY GmbH & Co KG, Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne, Niemcy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez BURY GmbH & Co KG;
  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail datenschutzbeauftragter@bury.com lub adres korespondencyjny: Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne, Niemcy
 • BURY-Tlaxcala S. DE R.L. DE C.V., Avenida Virgen de la Caridad No. 104, Huamantla, Tlaxcala CP. 90500 – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez BURY-Tlaxcala S. DE R.L. DE C.V.
  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail gdpr.mx@bury.com lub adres korespondencyjny Avenida Virgen de la Caridad No. 104, Huamantla, Tlaxcala CP. 90500.

(zwane dalej łącznie jako „Administrator”, „Spółka” lub „my”)

W ramach niniejszej Polityki chcemy Państwa poinformować o:
wszelkich formach wykorzystywania informacji identyfikujących osoby fizyczne, zwanymi dalej „danymi osobowymi” („przetwarzanie”) w odniesieniu do osób fizycznych będących:
a) klientami, w tym potencjalnymi klientami Spółki,
b) wspólnikami, współpracownikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów oraz
c) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wykonania umowy pomiędzy klientami a Spółką, w tym w celu wystawienia lub realizacji faktur

(łącznie zwani w niniejszej Polityce jako „Państwo” lub „Klienci”).

a także:

 • o celu oraz sposobie w jaki Spółka gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;
 • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe oraz
 • jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z  przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Rodzaje danych osobowych

Dane podawane przez Klientów
W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Spółką, a także współpracą przez podmioty pośredniczące, w tym podmioty powiązane w ramach Grupy BURY, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
c) numer PESEL,
d) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
e) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,
f)  numer rachunku bankowego.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz współpracy pomiędzy Klientem oraz Spółką. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji współpracy pomiędzy Spółką a Klientem.

Dane zbierane z innych źródeł
Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS, rejestr REGON w celu weryfikacji informacji podanych przez Klientów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Spółką a takim podmiotem, np. informacje o zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane z wewnętrznych baz danych prowadzonych przez nasze podmioty powiązane w ramach grupy kapitałowej. Dotyczy to danych umożliwiających kontakt z konkretnym Klientem, który był odbiorcą lub dostawcą produktów jednego z podmiotów powiązanych ze Spółką.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli  mamy ku temu ważną podstawę prawną. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką lub składają Państwo zamówienia na produkty lub usługi Spółki, bądź realizują Państwo zamówienia Spółki na Państwa produkty lub usługi;
b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub wprost nakazuje nam to przepis prawa;
c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności, np. w celu:

 • zawierania i wykonywania umów z Klientami będącymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami prawnymi;
 • ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami;
 • weryfikacji Klientów w publicznych rejestrach;
 • kontaktu z Klientami, w tym prowadzenia wewnętrznych rejestrów Klientów służących umożliwieniu kontaktu z Klientami;
 • wymiany danych o Klientach w grupie podmiotów powiązanych ze Spółką.

Okresy przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej ze Spółką, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych, np. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych w ramach grupy podmiotów powiązanych ze Spółką

Możemy przekazywać dane osobowe naszym pracownikom i współpracownikom, a także innym podmiotom powiązanym ze Spółką. Dotyczy to następujących sytuacji:

 • dostarczania i obsługi systemów i rozwiązań informatycznych używanych do przetwarzania danych o Klientach przez podmioty powiązane;
 • udostępniania danych kontaktowych Klientów podmiotom powiązanym;
 • udostępniania danych Klientów podmiotom powiązanym w ramach współpracy pomiędzy tymi spółkami i realizacji wzajemnych świadczeń z zakresu sprzedaży produktów i usług, takich jak usługi transportowe, magazynowe, logistyczne, obsługa prawna.

Przekazywanie danych osobowych do innych odbiorców

Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim w związku z realizacją celów wymienionych powyżej, w zakresie w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania przez Spółkę jej zadań, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli Spółka posiada inną podstawę prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie uznane mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych lub podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
 • wszelkie organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE, sądy, komornicy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie;
 • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
 • firmy transportowe i spedytorskie;
 • firmy zapewniające obsługę prawną;
 • firmy windykacyjne;
 • firmy ubezpieczające należności;
 • inne podmioty.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe mogą podlegać transgranicznemu przekazywaniu do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Spółka podjęła działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG.W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie będzie odbywać się na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Prawa przysługujące Klientom

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo złożyć wniosek o ich sprostowanie.
 • wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych; zasadniczo nie przetwarzamy danych osobowych na podstawie zgody (gdyż zwykle działamy w oparciu o inne podstawy prawne).
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.
 • W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.
 • przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności
 • złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawa powyższe nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail lub skontaktować się ze Spółką korespondencyjnie na odpowiednie adresy Administratora wskazane powyżej w sekcji „ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH”.

Aktualizacje polityki

Niniejsza Polityka została zaktualizowana w dniu 25 maja 2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, będziemy informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji z Klientami.