Aktualności

Rozbudowa w Mielecu idzie naprzód

Data: 16 maja 2019

Wraz z powiększeniem technologii produkcji rozszerza się zakres naszych usług.

Firma BURY powiększa lokalizację rozwojową oraz produkcyjną w Mielcu (Polska). Rozbudowa jest częścią planu rozwoju strukturalnego wszystkich czterech lokalizacji na całym świecie. Już w zeszłym roku uruchomiono całkowicie nową linię produkcyjną SMD. Istniejące maszyny SMD zostały jednocześnie rozbudowane pod względem technicznym. W celu zaspokojenia rosnącej ilości zamówień, istniejące powierzchnie magazynowe zostały zwiększone łącznie o 1800 m². Powierzchnia ta nie obejmuje jeszcze nowej hali magazynowej po zachodniej stronie głównego budynku. Na powierzchni wynoszącej ogółem 3800 m² powstaje budynek o wysokości 18,5 m, aby jak najlepiej wykorzystać istniejącą przestrzeń. Nowa hala magazynowa  umożliwia system magazynowania o 9 różnych poziomach.

Po przeciwnej stronie realizowana jest rozbudowa budynku o powierzchni 680 m², w którym w przyszłości znajdzie się nowa technologia produkcji – odlewnia ciśnieniowa aluminium. Aluminium stało się ważnym materiałem dla przemysłu motoryzacyjnego, ponieważ ma wysoką przewodność cieplną oraz elektroniczną i możliwe jest jego formowanie w elastyczny sposób. Przy pomocy dwóch nowych maszyn do odlewania pod ciśnieniem będą produkowane w przyszłości bezpośrednio na miejscu komponenty aluminiowe, takie jak np. systemy chłodzące. W ten właśnie sposób firma BURY rozszerza swój istniejący zakres usług.

W sumie rozbudowa zakładu obejmuje 11 różnych projektów budowlanych, z których większość została już ukończona. Te inwestycje stanowią podstawę dla dalszego sukcesu ekonomicznego lokalizacji w Mielcu oraz całej Grupy BURY.