Dla mediów

Pliki do pobrania

W naszej bibliotece znajdą Państwo aktualne materiały prasowe, zdjęcia do sprawozdań prasowych, na których pobranie BURY wyraża zgodę. Jeśli potrzebują Państwo materiałów prasowych innej jakości lub w innej rozdzielczości, prosimy o kontakt.

 • logo
 • księga znaku
 • informacja prasowa

Logo BURY
Dostępne w różnych formatach
Księga znaku
Całościowy system, którego poszczególne elementy pozwalają firmie komunikować jej odmienność, produkty, przewagę konkurencyjną, a także misję oraz wizję.

Kontakt prasowy

Jeśli mają Państwo pytania lub są Państwo zainteresowani ofertą naszych produktów i usług i chcą się dowiedzieć więcej o firmie BURY, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. W tym celu wystarczy wypełnić formularz kontaktowy.


  Klauzula obowiązku informacyjnego:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  a) BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w wiadomościach kierowanych do BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu; Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo(at)bury.com lub adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec.
  b) Research & Development Center BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w wiadomościach kierowanych do Research & Development Center BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu; Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo(at)bury.com lub adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec.
  c) BURY GmbH & Co KG z siedzibą w Löhne, Niemcy ul. Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w wiadomościach kierowanych do BURY GmbH & Co KG; Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info(at)bury.com lub adres korespondencyjny: ul. Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne, Niemcy.
  d) BURY-Tlaxcala S.r.l. z siedzibą w Avenida Virgen de la Caridad No. 104, CP. 90500 | Ciudad Industrial Xicotencatl II Huamantla, Tlaxcala – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w wiadomościach kierowanych do BURY-Tlaxcala S.r.l.; Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo(at)bury.com lub adres korespondencyjny: Avenida Virgen de la Caridad No. 104, CP. 90500 | Ciudad Industrial Xicotencatl II Huamantla, Tlaxcala.
  (BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Research & Development Center BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, BURY GmbH & Co KG oraz BURY-Tlaxcala S.r.l. zwani są dalej jako „Administrator”).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami lub produktami Grupy BURY.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, działającym na zlecenie Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane do innych Spółek z Grupy BURY w celu umożliwienia obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania jeżeli treść zapytania dotyczy obszaru działalności danej Spółki z Grupy.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi przez Administratora.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
  6. Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  8. Podanie danych jest konieczne do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi ma pytanie przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana pytanie.

  rozwiń całość