Jakość w łańcuchu tworzenia składowych produktu we wszystkich procesach produkcyjnych – właśnie to gwarantujemy naszym klientom.

Wysoko wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy wykazujący niebywałą wrażliwość na jakość produktu każdego dnia z zaangażowaniem pracują na sukces firmy BURY.

We wszystkich obszarach priorytet ma rozwój i wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii. Maszyny produkcyjne najnowszej generacji oraz ścisła kontrola gwarantują doskonałą jakość naszych produktów. Proces ten jest dynamiczny i podlega ciągłym modyfikacjom i udoskonaleniom.


Normy i certyfikaty

To nasza duma

Potwierdzeniem doskonale działającego zarządzania jakością są spełnione przez firmę BURY normy oraz zdobyte certyfikaty CE, e1, ISO 9001.

Ponadto na początku 2003 roku firma BURY jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw na rynku spełniła wymagania normy ISO TS 16949 (obecnie już w wersji IATF 16949:2016).

 

 


Siedziba w Niemczech

 • Certyfikat IATF 16949

Standard IATF 16949 stanowi zbiór istniejących ogólnych wymagań wobec systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. Celem standardu jest rozwój systemu zarządzania jakością zapewniającego ciągłe doskonalenie. Skupia się na zapobieganiu błędom oraz redukcji zmienności i strat w łańcuchu dostaw. Standard wspomaga korygowanie i doskonalenie procesów, aby tym samym zwiększać zadowolenie klientów, rozpoznawać błędy i zagrożenia w procesie produkcji i w łańcuchu dostaw. Pozwala usuwać przyczyny błędów oraz weryfikować podjęte działania korygujące i zapobiegawcze pod kątem ich skuteczności.

 • Certyfikat ISO 9001

Międzynarodowa norma ISO 9001 jest najbardziej rozpowszechnioną na całym świecie normą w zakresie zarządzania jakością. ISO 9001 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, które firmy muszą wdrożyć, aby spełnić wymagania klientów oraz inne wymagania dotyczące jakości produktów i usług. Zorientowany procesowo system zarządzania jakością towarzyszy wszystkim istotnym procesom operacyjnym.

 • Etykieta TISAX

Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z niemieckim standardem VDA-ISA gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo danych klientów i organizacji oraz prototypów w czasie rozwoju produktu i produkcji seryjnej. Uzyskanie etykiety TISAX pozwala na spełnienie wymagań klientów w zakresie bezpieczeństwa informacji i otrzymywanie nowych projektów.

 • Automotive SPICE

Standard Automotive SPICE dotyczy głównie systemu, oprogramowania, testowania i zarządzania projektem w oparciu o utworzony model V dla procesów SPICE. Celem standardu jest ocena i doskonalenie procesów rozwoju oprogramowania. Automotive SPICE został zdefiniowany przez klientów OEM dla dostawców urządzeń z wbudowanym oprogramowaniem, będące warunkiem współpracy klient-dostawca. Firma BURY uzyskała w ocenach klientów i firm zewnętrznych potwierdzenie prowadzenia projektów z wbudowanym oprogramowaniem na Poziom 2 Automotive SPICE i jest na etapie wdrożenia poziomu 3.

 • System Zarządzania Cyberbezpieczeństwem

System Zarządzania Cyberbezpieczeństwem CSMS zgodny z ISO 21434 dotyczy zapewnienia cyberbezpieczeństwa produktów w fazie rozwoju, produkcji oraz w samochodach poruszających się po rynku.

Siedziby w Polsce

 • Certyfikat IATF 16949

Standard IATF 16949 stanowi zbiór istniejących ogólnych wymagań wobec systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. Celem standardu jest rozwój systemu zarządzania jakością zapewniającego ciągłe doskonalenie. Skupia się na zapobieganiu błędom oraz redukcji zmienności i strat w łańcuchu dostaw. Standard wspomaga korygowanie i doskonalenie procesów, aby tym samym zwiększać zadowolenie klientów, rozpoznawać błędy i zagrożenia w procesie produkcji i w łańcuchu dostaw. Pozwala usuwać przyczyny błędów oraz weryfikować podjęte działania korygujące i zapobiegawcze pod kątem ich skuteczności.

 • Certyfikat ISO 9001

Międzynarodowy norma ISO 9001 jest najbardziej rozpowszechniona całym świecie normą w zakresie zarządzania jakością. ISO 9001 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, które firmy muszą wdrożyć, aby spełnić wymagania klientów oraz inne wymagania dotyczące jakości produktów i usług. Zorientowany procesowo system zarządzania jakością towarzyszy wszystkim istotnym procesom operacyjnym.

 • Certyfikat ISO 45001

Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu pracy jest podstawowym, niezwykle istotnym warunkiem dla wydajnych procesów pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Norma ISO 45001 dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy minimalizuje ryzyko uszczerbku na zdrowiu i wypadków w miejscu pracy.

 • Certyfikat ISO 50001

Celem systemu zarządzania energią zgodnie z ISO 50001 jest ciągła poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Norma definiuje wymagania, jakie musi spełnić organizacja, aby wprowadzić i ciągle doskonalić system zarządzania energią.

 • Certyfikat ISO 14001

Międzynarodowa norma dotycząca zarządzania środowiskowego ISO 14001 określa uznane globalnie wymagania wobec systemu zarządzania środowiskowego. Koncentruje się ona na procesie ciągłej poprawy, który to proces jest narzędziem do osiągnięcia każdorazowo zdefiniowanych celów w zakresie zarządzania środowiskowego w organizacji. Proces ciągłej poprawy opiera się na Cyklu Deminga planuj-działaj-kontroluj-optymalizuj.

 • Etykieta TISAX

Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z niemieckim standardem VDA-ISA gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo danych klientów i organizacji oraz prototypów w czasie rozwoju produktu i produkcji seryjnej. Uzyskanie etykiety TISAX pozwala na spełnienie wymagań klientów w zakresie bezpieczeństwa informacji i otrzymywanie nowych projektów.

 • System Zarządzania Cyberbezpieczeństwem

System Zarządzania Cyberbezpieczeństwem CSMS zgodny z ISO 21434 dotyczy zapewnienia cyberbezpieczeństwa produktów w fazie rozwoju, produkcji oraz w samochodach poruszających się po rynku.

 • Automotive SPICE

Standard Automotive SPICE dotyczy głównie systemu, oprogramowania, testowania i zarządzania projektem w oparciu o utworzony model V dla procesów SPICE. Celem standardu jest ocena i doskonalenie procesów rozwoju oprogramowania. Automotive SPICE został zdefiniowany przez klientów OEM dla dostawców urządzeń z wbudowanym oprogramowaniem, będące warunkiem współpracy klient-dostawca. Firma BURY uzyskała w ocenach klientów i firm zewnętrznych potwierdzenie prowadzenia projektów z wbudowanym oprogramowaniem na Poziom 2 Automotive SPICE i jest na etapie wdrożenia poziomu 3.

Siedziba w Meksyku

 • Certyfikat IATF 16949

Standard IATF 16949 stanowi zbiór istniejących ogólnych wymagań wymagań wobec systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. Celem standardu jest rozwój systemu zarządzania jakością zapewniającego ciągłe doskonalenie. Skupia się na zapobieganiu błędom oraz redukcji zmienności i strat w łańcuchu dostaw, a także na skutecznej poprawie jakości systemów. Standard wspomaga korygowanie i doskonalenie procesów, aby tym samym zwiększać zadowolenie klientów, rozpoznawać błędy i zagrożenia w procesie produkcji i w łańcuchu dostaw, usuwać ich przyczyny oraz weryfikować podjęte działania korygujące i zapobiegawcze pod kątem ich skuteczności.

 • Certyfikat ISO 9001

Międzynarodowa norma zarządzania jakością ISO 9001 jest najbardziej rozpowszechnioną na całym świecie normą w zakresie zarządzania jakością. ISO 9001 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, które firmy muszą wdrożyć, aby spełnić wymagania klientów oraz inne wymagania dotyczące jakości produktów i usług. Zorientowany procesowo system zarządzania jakością towarzyszy wszystkim istotnym procesom operacyjnym.

 • Certyfikat ISO 14001

Międzynarodowa norma dotycząca zarządzania środowiskowego ISO 14001 określa uznane globalnie wymagania wobec systemu zarządzania środowiskowego. Koncentruje się ona na procesie ciągłej poprawy, który to proces jest narzędziem do osiągnięcia każdorazowo zdefiniowanych celów w zakresie zarządzania środowiskowego w organizacji. Proces ciągłej poprawy opiera się na Cyklu Deminga planuj-działaj-kontroluj-optymalizuj.

 • Etykieta TISAX

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ISMS zgodnie z VDA-ISA oraz otrzymanie etykiety TISAX w 2022 roku.