Elektronika
Software
Mechanika
Budowa prototypów
Proces
Design produktu
Proces rozwoju produktu w firmie BURY przynosi niezwykłe rezultaty dzięki ścisłej współpracy poszczególnych dyscyplin i synergii wszystkich obszarów.

Hardware, software, mechanika, wraz z działami testów poszczególnych obszarów oraz produkcja są wykonywane w jednym miejscu, co pozwala na bieżąco śledzić rezultaty pracy i konsultować wdrażanie nowych pomysłów. Najnowocześniejsze technologie i ich integracja świadczą o tym, jak wysokie wymagania względem rozwoju stawiane są w firmie BURY.

30% pracowników działa w obszarze badań i rozwoju. Inicjujemy i wspieramy kreatywny potencjał, udostępniając naszym inżynierom przestrzeń do swobodnego poszukiwania nowych pomysłów. Innowacja jest bardzo ważnym elementem strategii BURY, włączonym na stałe do filozofii naszej firmy. Oznacza przekształcenie najnowszych trendów i wymagań technologicznych w nowoczesny produkt rynkowy. Profesjonalny proces rozwoju opiera się naturalnie na zasadzie V-modelu.