Najczęściej zadawane pytania

Informacje dotyczące ofert pracy w BURY dostępne są na stronie internetowej firmy pod adresem www.bury.com w zakładce Oferty pracy. Ogłoszenia ukazują się również na profilu firmy na Facebooku, portalu pracuj.pl oraz na profilu pracodawcy na portalu LinkedIn w zakładce: Oferty Pracy oraz na hej.mielec.pl i olx.pl.

Dla każdego nowego pracownika BURY przygotowywany jest indywidualny plan wdrożenia. Na wstępie pracownik wykonuje nieodpłatnie badania lekarskie. W okresie adaptacji pracownik przechodzi cykl szkoleń wstępnych, dobranych stosownie do zajmowanego stanowiska, w tym poznaje podstawowe informacje na temat przebiegu procesu konstruowania produktów oraz panujące w firmie zasady ochrony ESD itp. Dzięki temu poznaje specyfikę firmy oraz wymagania systemów zarządzania obowiązujące w BURY. Szkolenia są prowadzone przez dział personalny, służby BHP oraz kierowników poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za najistotniejsze procesy zachodzące w firmie. W kolejnych dniach przy wsparciu zespołu, z którym rozpoczyna pracę, pracownik poznaje zakres obowiązków i podejmuje pierwsze samodzielne zadania.

Pracownicy BURY to zespół wykwalifikowanych specjalistów. W firmie działającej w tak wymagającej branży, jaką jest automotive, we wszystkich obszarach obowiązuje proces ciągłego doskonalenia. Firma wspiera zatem rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników, umożliwiając im udział w licznych szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, dofinansowując ich edukację na studiach wyższych i dając możliwość rozwoju w zakresie nauki programowania poprzez stworzone przez firmę studium BURY Soft Akademia. Ponadto w firmie prowadzone są liczne wewnętrzne procesy rekrutacyjne dające pracownikom zainteresowanym rozwojem ścieżki zawodowej w BURY możliwość dodatkowego awansu lub zmiany stanowiska.

BURY wspiera pracowników w ich rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W firmie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do studiów na kierunku zbieżnym z profilem działalności przedsiębiorstwa. Każdy wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest indywidualnie.

Jest to unormowane zapisami w Regulaminie Pracy Firmy BURY i uzależnione od zajmowanego przez pracownika stanowiska. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych świadczą pracę w elastycznym czasie pracy w godzinach od 7.30 – 9.30 do 15.30 – 17.30 w porozumieniu z przełożonym. W obszarze Rozwoju oraz innych uzgodnionych indywidualnie z zarządem funkcjonuje zadaniowy system pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach produkcyjnych pracują zgodnie z harmonogramem, w zależności od obszaru, w którym są zatrudnieni, w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym.

Pracownicy BURY mogą wybrać dofinansowanie do karty Multisport, prywatnego ubezpieczenia grupowego, prywatnej opieki medycznej oraz biletów do kina. Ponadto pracownicy, którzy z uwagi na potrzeby firmy zostali wskazani przez Zarząd, mogą uczyć się języków obcych w godzinach pracy. Wszyscy mogą uczestniczyć w imprezach integracyjnych oraz akcjach charytatywnych organizowanych przez firmę.

BURY daje możliwość realizacji planów zawodowych wszystkim zainteresowanym karierą w firmie.

BURY wspiera uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych w zdobywaniu przez nich pierwszych zawodowych doświadczeń. Szczególnie poszukiwani są uczniowie i studenci pragnący zbudować swoje kompetencje w dziedzinie rozwoju elektroniki. Więcej informacji na temat możliwości realizacji praktyk i staży znajduje się w zakładce:  Staże i praktyki.

Specyfika pracy na niektórych stanowiskach w BURY umożliwia wykonywanie pracy w formie zdalnej. Możliwość pracy zdalnej określona jest zwykle już na początku każdego procesu rekrutacyjnego, a informację na ten temat kandydaci mogą znaleźć w treści ogłoszenia. W przypadku niektórych stanowisk istnieje również możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług i podpisanie tzw. umowy B2B (business to business).