Mechaniczne

Symulacje mechaniczne

Dzięki symulacjom mechanicznym analizowana jest konstrukcja urządzenia już na początkowym etapie projektowania. Ocenie poddawany jest produkt w fazie szkicu, dzięki czemu można zasymulować wiele rozwiązań nie wykonując drogich narzędzi i części. Już przed powstaniem pierwszego prototypu obliczana jest wytrzymałość mechaniczna wyrobów i przeprowadzana jest optymalizacja produktu.

Po fazie symulacji otrzymujemy prototyp, który jest przemyślany i zaprojektowany tak, aby sprostać wysokim wymaganiom klientów. W ten sposób udaje się skrócić czas i obniżyć koszty potrzebne do wyprodukowania gotowego urządzenia.


Co dają nam symulacje mechaniczne?

 • Oszczędność na etapie rozwoju produktu;
 • Ocenę konstrukcji pod względem wytrzymałości;
 • Optymalizację konstrukcji/designu;
 • Wyznaczenie sił działających w komponentach;
 • Wizualizację ruchu mechanizmów;
 • Optymalizację mechanizmów pod kątem hałasu;
 • Określenie cyklu życia produktu.

Co symulujemy?

 • Montaż wyrobu;
 • Pracę zaczepów;
 • Wstrząs mechaniczny;
 • Wibracje losowe/wymuszone;
 • Siłę wyrywania/wpinania/wypinania (Misuse force);
 • Kinematykę mechanizmów;
 • Upadek swobodny;
 • Najazd kołem;
 • Zderzenia, uderzenia.

Symulacje mechaniczne w naszej firmie dzielimy na 4 główne grupy:

 • Statyka
 • Dynamika nieliniowa
 • Kinematyka
 • Wibracje

Statyka

Statyka to najszersza grupa zagadnień mechanicznych którymi zajmuje się obszar symulacji. Dotyczy ona zjawisk wolno zmiennych w czasie np. montażu urządzeń lub pracy zaczepów. Najczęściej celem tego rodzaju badań jest przewidzenie zachowania konstrukcji pod wpływem działających obciążeń na podstawie rozkładu naprężeń, sił reakcji i deformacji. Symulacje statyczne stanowią między innymi podstawę oceny niskocyklowego zmęczenia materiału.


Kinematyka

Kinematyka wchodzi w zakres mechaniki  zajmujący się geometrycznym aspektem ruchu ciał (mechanizmów) bez uwzględniania ich masy i działających na nie sił. W odróżnieniu do statyki podczas symulacji wszystkie ciała wchodzące w skład łańcucha kinematycznego są ciałami sztywnymi i nie rozpatrujemy w nich odkształceń. W tym obszarze przy pomocy symulacji kinematycznych analizujemy:

 • Koła i przekładnie zębate
 • Mechanizmy redukcyjne (Gearbox)
 • Wały i łożyska
 • Łączniki mechaniczne
 • Sprężyny
 • Łańcuchy/pasy
 • Krzywki
 • Silniki
 • Sprzęgła
 • Przekładnia śruba-nakrętka

Dynamika nieliniowa

Dynamika nieliniowa zajmuje się zjawiskami szybko zmiennymi w czasie, symulacje te są również wykonywane metodą elementów skończonych. Do ajczęściej wykonywanych symulacji dynamicznych, zaliczyć można:

 • Test zderzeniowy (Crash Test)
 • Test upadku (Free Fall)
 • Uderzenie głową (Head Impact)
 • Uderzenie przód/tył (Front/Rear Impact)
 • Najazd kołem (Over Run)

Wibracje

Testy wibracyjne mają duże znaczenie w procesie walidacji produktu. Symulacja wibracji dotyczy zjawisk powtarzalnych w czasie, o niskich amplitudach, ale działających w wielu cyklach – rzędu milionów. W tym obszarze symulujemy drgania własne, drgania losowe i drgania wymuszone. Najczęściej celem tego rodzaju oceny jest wyznaczenie częstotliwości drgań własnych, przewidzenie potencjalnych rezonansów, odpowiedzi konstrukcji i wielkości amplitud.

Symulacje wibracji stanowią też podstawę oceny wysokocyklowego zmęczenia materiału.


Inne kompetencje

Uszlachetnianie powierzchni
Testy EMC
Elektronika