Optyczne

Symylacje optyczne – czym są?

Najnowsze możliwości programów symulacyjnych to różnego typu symulacje optyczne, tzw. symulacje światła, np. w reflektorach samochodowych, które obecnie w znacznej mierze są podświetlane za pomocą nowoczesnych systemów optycznych, gdzie źródło światła stanowi dioda LED.

Kierowca wsiadając do swojego samochodu nie zastanawia się nad barwą czy równomiernością podświetlenia tego co stanowi wyposażenie jego pojazdu. Warto się jednak przyjrzeć bliżej różnym typom podświetlenia jakie oferuje dziś obszar symulacyjny. A są to w głównej mierze urządzenia komunikacyjne i ładowarki typu HUB, podświetlane ramki dekoracyjne, oświetlenie funkcyjne kabin, a także cała gama innych akcesoriów znajdujących się w samochodach.

 


Kierunek rozwoju analiz komputerowych wyznacza wykorzystanie programów inżynierskich do symulacji zjawisk luminancji światła. Platforma, na której są wykonywane takie symulacje, jest zintegrowanym modułem w pełni kompatybilnym z programami CAD. Takie zestawienie narzędzi inżynierskich znacznie podnosi wydajność  w trakcie projektowania złożonych elementów mechaniczno-optycznych. Owa konfiguracja pozwala również na płynne przełączanie się pomiędzy modułami, co skraca czas pracy.

Potężny pakiet narzędzi, jak również spora baza danych zawarta wewnątrz modułu daje możliwość zasymulowania wielu zjawisk optyki. Ponadto, narzędzia te dają możliwość rozwiązania kompleksowych problemów związanych z podświetleniem w wielu typach urządzeń produkowanych w naszej firmie, między innymi w ładowarkach typu HUB.


Co dają nam symulacje światła?

 • Znalezienie i rozwiązanie wielu problemów na wczesnym etapie projektowania systemów optycznych;
 • Skrócenie czasu pracy na etapie rozwoju produktu;
 • Poznanie zjawisk, których badanie eksperymentalne jest czasami niemożliwe;
 • Optymalizację konstrukcji systemów optycznych;
 • Możliwość wizualizacji promieni świetlnych, luminancji i natężenia światła;
 • Możliwość pokazania wyników homogeniczności (równomierności podświetlenia) w postaci wykresów lub map konturowych;
 • Możliwość pomiaru chrominancji (barwy) światła.

Co symulujemy?

 • Odbicia promieni światła (Ray Tracing)
 • Oświetlenie otoczenia (Ambient Light)
 • Prowadniki światła (Light Guide, Light Pipe, Fiber Optic)
 • Podświetlenie piktogramów (Illumination Pictograms)
 • Podświetlenie funkcyjne (LED Status Illumination)

Co oznacza system mechaniczno-optyczny?

System mechaniczno-optyczny charakteryzuje się zwartą budową zarówno elementów, które są transmiterami światła jak również tych, które to światło odbijają bądź absorbują. Układ taki ma na celu w odpowiedni sposób poprowadzić strumień światła, a następnie z odpowiednią  intensywnością i homogenicznością oświetlić dany obiekt, przestrzeń bądź symbol.


Symulacja versus rzeczywistość

Symulacje powinny znaleźć odbicie w rzeczywistości podczas badań eksperymentalnych. Badania podświetlenia przeprowadza się w specjalnym zaciemnionym pomieszczeniu. Wyniki w postaci obrazu luminancji w środowisku rzeczywistym rejestruje się na specjalnej kamerze LMK (Luminanz Messung Kamera). Po analizach porównuje się wyniki eksperymentalne z tymi z symulacji. Badania w korelacji z symulacja wykazują wysoką zbieżność między sobą.


Inne kompetencje

Design produktu
Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych
Termiczne