Razem odniesiemy sukces

Zostań naszym partnerem. Włącz się do realizacji naszych celów.

Firma BURY dąży do współpracy ze swoimi klientami opartej na zaufaniu, kooperacji i partnerstwie. Od naszych potencjalnych dostawców oczekujemy, że przejmą oni wyznawaną przez nas zasadę „zero błędów“, gdyż jakość naszych produktów w dużej mierze zależy od spełnienia tego wymogu. To samo dotyczy gotowości do podjęcia działań serwisowych.
Oba te czynniki stanowią wymóg konieczny do nawiązania stosunków partnerskich z firmą BURY, gdyż tylko w ten sposób możemy zapewnić zadowolenie i satysfakcję naszym klientom.

Dział zakupów w naszej firmie odpowiada za przeprowadzenie całego procesu selekcji. Wybierani są dostawcy, którzy spełniają nasze wymagania w zakresie niezawodności i elastyczności oraz akceptują przyjęte przez nas cele jakościowe.


Zestawienie kupowanych komponentów, materiałów i zespołów:

 • elektronika (półprzewodniki, elementy pasywne)
 • elektromechanika
 • płytki drukowane
 • przewody
 • tworzywa sztuczne
 • materiały pomocnicze
  (uszczelki, wkładki tekstylne, naklejki)
 • wyświetlacze
 • baterie i akumulatory
 • elementy łączeniowe (części mocujące)
 • opakowania
 • substancje chemiczne
 • aluminium EN AB-47100

Dokumenty do pobrania

Nasi dostawcy oraz potencjalni dostawcy mogą tutaj pobrać dokumenty niezbędne do współpracy.  Formularz skarg dostawcy, dotyczący zrównoważonego rozwoju

  Zgodnie z postanowieniami dokumentu „Sustainability Standards for Suppliers”, w przypadku złamania którejkolwiek z jego zasad istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu za pomocą poniższego formularza. Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone.  * Pole obowiązkowe

  Klauzula obowiązku informacyjnego:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  a) BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w wiadomościach kierowanych do BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu; Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo(at)bury.com lub adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec.
  b) Research & Development Center BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w wiadomościach kierowanych do Research & Development Center BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu; Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo(at)bury.com lub adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec.
  c) BURY GmbH & Co KG z siedzibą w Löhne, Niemcy ul. Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w wiadomościach kierowanych do BURY GmbH & Co KG; Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info(at)bury.com lub adres korespondencyjny: ul. Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne, Niemcy.
  d) BURY-Tlaxcala S.r.l. z siedzibą w Avenida Virgen de la Caridad No. 104, CP. 90500 | Ciudad Industrial Xicotencatl II Huamantla, Tlaxcala – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w wiadomościach kierowanych do BURY-Tlaxcala S.r.l.; Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo(at)bury.com lub adres korespondencyjny: Avenida Virgen de la Caridad No. 104, CP. 90500 | Ciudad Industrial Xicotencatl II Huamantla, Tlaxcala.
  (BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Research & Development Center BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, BURY GmbH & Co. KG oraz BURY-Tlaxcala S.r.l. zwani są dalej jako „Administrator”).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami lub produktami Grupy BURY.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, działającym na zlecenie Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane do innych Spółek z Grupy BURY w celu umożliwienia obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania jeżeli treść zapytania dotyczy obszaru działalności danej Spółki z Grupy.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi przez Administratora.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
  6. Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  8. Podanie danych jest konieczne do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi ma pytanie przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana pytanie.

  rozwiń całość

  Zostań naszym dostawcą

  Chcą Państwo zostać dostawcą firmy BURY?

  Prosimy wypełnić poniższy formularz kontaktowy, aby przekazać nam informacje o Państwa firmie, świadczonych usługach i produktach.

  Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, trafi ono automatycznie do odpowiedniej osoby kontaktowej, która zgłosi się do Państwa w możliwie najszybszym terminie.


   Dane ogólne

   Osoba kontaktowa

   Informacje o firmie

   Producent czy dystrybutor?*

   Lokalizacje*

   Liczba pracowników*

   Udział eksportu*

   Informacje o produkcie

   Jesteśmy dostawcą*

   Jakość

   Posiadamy następujące certyfikaty*

   Klauzula obowiązku informacyjnego:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   a) BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w wiadomościach kierowanych do BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu; Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo(at)bury.com lub adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec.
   b) Research & Development Center BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w wiadomościach kierowanych do Research & Development Center BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu; Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo(at)bury.com lub adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec.
   c) BURY GmbH & Co KG z siedzibą w Löhne, Niemcy ul. Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w wiadomościach kierowanych do BURY GmbH & Co KG; Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info(at)bury.com lub adres korespondencyjny: ul. Robert-Koch-Straße 1-7, 32584 Löhne, Niemcy.
   d) BURY-Tlaxcala S.r.l. z siedzibą w Avenida Virgen de la Caridad No. 104, CP. 90500 | Ciudad Industrial Xicotencatl II Huamantla, Tlaxcala – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w wiadomościach kierowanych do BURY-Tlaxcala S.r.l.; Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo(at)bury.com lub adres korespondencyjny: Avenida Virgen de la Caridad No. 104, CP. 90500 | Ciudad Industrial Xicotencatl II Huamantla, Tlaxcala.
   (BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Research & Development Center BURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, BURY GmbH & Co. KG oraz BURY-Tlaxcala S.r.l. zwani są dalej jako „Administrator”).

   2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami lub produktami Grupy BURY.
   3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, działającym na zlecenie Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane do innych Spółek z Grupy BURY w celu umożliwienia obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania jeżeli treść zapytania dotyczy obszaru działalności danej Spółki z Grupy.
   4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi przez Administratora.
   5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
   6. Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
   7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
   8. Podanie danych jest konieczne do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi ma pytanie przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana pytanie.

   rozwiń całość