Izba pomiarowa

PRECYZJA PONAD WSZYSTKO

Zarówno formy, jak i pierwsze gotowe elementy poddawane są testom w izbie pomiarowej. Wychwytuje się tu wszystkie ewentualne odchylenia od przyjętych norm. Do tego celu części mogą być skanowane za pomocą skanera 3D, czy też mierzone przy użyciu maszyn współrzędnościowych i mikroskopów optycznych z dokładnością do kilku mikrometrów.


Zakres badań pomiarowych:

  • pomiary geometrii
  • płaskość
  • tolerancja położenia
  • okrągłość
  • koncentryczność
  • profil powierzchni
  • profil linii
  • symetria
  • prostopadłość

Inne kompetencje

Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych
Mold Flow
Optyczne