Zrównoważony rozwój

to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r.
/Raport Brundtland/

 

Zrównoważony rozwój zintegrowany ze strategią firmy BURY

W ciągu ostatnich lat firma musiała stawić czoła wyzwaniom, związanym z bardzo wysokim wzrostem gospodarczym. Określając strategię grupy BURY zarząd dołożył wszelkich starań, by zrównoważyć aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Wspólnie z naszymi interesariuszami zdefiniowaliśmy i na bieżąco dostosowujemy cele i zasady, w oparciu o koncepcję 3E FOR SUSTAINABILITY: harmonię między potrzebami naszych pracowników, naszej Ziemi i naszego biznesu, którego filarem jest inżynieria.

Jesteśmy gotowi, by w kolejnych latach zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, związanymi z redukcją CO2, zmieniającym się prawodawstwem środowiskowym oraz rozwijającym się rynkiem pracy. Mamy nadzieję, że wspólnie z naszymi pracownikami, zapewnimy dalszy, zdrowy rozwój grupy BURY.


Nasza wizja

Jako grupa BURY wykreowaliśmy i budujemy nasze podejście do zrównoważonego rozwoju sustainability w oparciu o trzy fundamenty: Engineering, Employees and Earth → Inżynieria, Pracownicy i Ziemia. Rozwój każdego z wymienionych aspektów musi się wzajemnie uzupełniać, aby zmienić perspektywy i kształt biznesu.

Zgodnie z zasadami Global Reporting Initiative stworzyliśmy Raport Zrównoważonego Rozwoju. Wybraliśmy dla każdego z obszarów zagadnienia, mające istotny wpływ na naszą organizację i interesariuszy.

Earth

Szacunek dla przyrody, a także racjonalne korzystanie z zasobów, jakie daje nam Ziemia, świadczy o dojrzałości i dalekowzroczności. Na każdym etapie kształtowania naszych produktów myślimy o aspektach środowiskowych. Oceniamy procesy produkcyjne, użyte materiały, możliwości redukcji zużycia energii elektrycznej i generowanych odpadów. Pozwala to naszym klientom zmniejszyć ślad węglowy finalnego produktu. Dbanie o środowisko traktujemy jako wielką odpowiedzialność, a jednocześnie przywilej. Firma BURY wspiera budowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników, a także bierze aktywny udział w społecznych akcjach środowiskowych.


Ziemia

 • Systemy zarządzania środowiskiem i energią – Działamy w oparciu o systemy zarządzania środowiskowego i zarządzania energią: ISO 14001, ISO 50001, które pomagają nam osiągać coraz lepsze wyniki w wymienionych dziedzinach.
 • Odnawialne źródła energii – Odpowiedzialnie wybieramy dostawcę energii. Dla mieleckiej lokalizacji ok. 75% energii to tzw. „zielona energia” – miks energetyczny z udziałem energii słonecznej, wiatrowej, biomasy. W Löhne to ok. 50%. Skupiamy się również na rozwiązaniach, które pozwolą nam wyprodukować zieloną energię, pokrywającą część naszych potrzeb energetycznych. Jesteśmy w fazie projektowej instalacji fotowoltaicznej i solarnej dla zakładu w Mielcu. Rozwiązania te będziemy wprowadzać w kolejnych lokalizacjach.
 • Gospodarka odpadowa – Nasze procesy produkcyjne są monitorowane i oceniane na każdym etapie – włączając w to gospodarkę odpadami. Dążymy do generowania jak najmniejszej ilości odpadów. Ich segregacja to dla nas standard. Grupujemy odpady, które są odbierane przez firmy zewnętrzne. Niektóre są poddane utylizacji, część z nich, jak tworzywa sztuczne, papier można poddać recyklingowi. Stosujemy opakowania zwrotne i opracowujemy strategię zwiększenia udziału recyklatów w naszych produktach. Normą jest, że kontenery na śmieci są dostępne i oznaczone w czytelny, widoczny sposób.
 • Zielone inicjatywy i akcje dla Ziemi – Firma BURY wychodzi naprzeciw wszelkim działaniom przyczyniającym się środowisku. Począwszy od przeprowadzania publicznych, proekologicznych kampanii edukacyjnych, poprzez organizowanie zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, po organizowanie akcji typu: „sadzimy las”. W jesienny, weekendowy dzień 2021 r. Pracownicy zakładu w Mielcu, pod kierunkiem Nadleśnictwa Mielec, udali się do pobliskiego lasu, gdzie posadzili pół tysiąca sadzonek lipy, uzupełniając tym samym nasadzenia w drzewostanie modrzewiowo – dębowym.
 • Elektryfikacja floty samochodowej – Przyjmując rozwiązania przyczyniające się do redukcji emisji CO2 przyjęliśmy zasadę, że zmieniając flotę samochodową, będziemy zastępować starsze, spalinowe modele – pojazdami elektrycznymi lub hybrydowymi.

Employees

Filozofia firmy BURY zakłada, że produktywność i rozwój firmy zaczyna się od jej pracowników. Inwestowanie w zasoby ludzkie traktujemy na równi z inwestycjami w dobra materialne. Wspieramy rozwój naszych pracowników, zachęcamy do samodoskonalenia. Cieszymy się, że ambicje i priorytety firmy pokrywają się z dążeniami naszych pracowników, motywują do działania i rozwijania osobistego potencjału. Jesteśmy otwarci na pomysły i inicjatywy, a bezpieczeństwo i komfort pracy naszych ludzi jest dla nas priorytetem.


Pracownicy

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – bezpieczeństwo, zdrowie, ergonomiczne warunki pracy naszych pracowników, to w naszej firmie sprawa nadrzędna. Z tego powodu wdrożyliśmy standard zarządzania, w oparciu o normę ISO 45001. Jesteśmy dumni, że liczba wypadków w pracy z poważnymi obrażeniami w 2021 r., we wszystkich lokalizacjach jest zerowa.
 • Kodeks postępowania – Szanujemy prawa człowieka i przestrzegamy przepisów. W naszej polityce, przyjęliśmy wytyczne ISO 26000, dotyczące odpowiedzialności społecznej. Ufamy, że budowanie relacji opartych na szacunku i uczciwości przyniesie efekty i zaowocuje sukcesem. Wprowadzamy międzykulturowy system zarządzania projektami we wszystkich lokalizacjach oraz organizujemy szkolenia w Mielcu dla nowych pracowników z Meksyku.
 • Standardy dla dostawców – Prawa człowieka są kwestią kluczową w naszych zakładach, jak również, jeśli chodzi o naszych dostawców. Promujemy swobodę wyboru zatrudnienia, wyrównywanie szans, równość płci. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim nadużyciom w miejscu pracy. Dyskryminacja, praca dzieci są zabronione. Chronimy naszych ludzi i oczekujemy tego samego od naszych dostawców i klientów. Uczestniczymy w Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI), która od 2013 r. zabezpiecza nas przed użyciem tzw. minerałów konfliktu.
 • BURY Soft Academia – W 2021 r. uruchomiliśmy własny program szkoleniowy z zakresu programowania dla pracowników zakładu w Mielcu. Projekt edukacyjny „Studium programowania” obejmuje naukę podstaw programowania, wykłady i przede wszystkim ćwiczenia praktyczne w formie warsztatów. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną. Każdy z naszych pracowników ma możliwość aplikowania do akademii. Uczestnictwo daje okazję do podnoszenia swoich kwalifikacji o konkretne umiejętności, które otwierają drogę do pracy w dziale R&D lub IT.
 • Promowanie zdrowego trybu życia – Stare przysłowie mówi: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Zarząd dobrze o tym wie, więc w grupie BURY mamy benefity w postaci karnetu na siłownię. Zachęcamy do jazdy rowerem do pracy, przystosowujemy do tego infrastrukturę, budując parking rowerowy. BURY bierze również udział w społecznych inicjatywach sportowych, sponsorując Bieg 80-lecia FKS Stal Mielec, obejmując patronat honorowy nad wydarzeniem: Bieg z okazji 550 Rocznicy Lokacji Miasta Mielca i 25-lecia SSE czy Gaszyn Challenge – inicjatywa łącząca promocję aktywności fizycznej z pomocą potrzebującym.

Engineering

Kolejne „E” w naszej strategii 3E FOR SUSTAINABILITY odpowiada za szeroko rozumianą inżynierię. Filozofia firmy „wszystko pod jednym dachem, wszystko z jednego źródła” sprawia, że zakres procesów produkcyjnych jest bardzo rozległy i obejmuje m. in. projekty z zakresu inżynierii mechanicznej, materiałowej, elektronicznej i komputerowej.
Idea zrównoważonego rozwoju towarzyszy nam na każdym etapie powstawania produktu, jak również narzędzi i automatyki przygotowywanej na potrzeby wytwarzania.

Gruntownie analizujemy dane, przyglądamy się procesom i nieustanie je optymalizujemy. Naszym zamiarem jest wykorzystać jak najpełniej dostępne współcześnie technologie, mając na uwadze kontekst środowiskowy, ekonomiczny i społeczny.


Inżynieria

 • Dostarczenie klientowi zgodnego produktu – Zapewnienie klientowi produktu wysokiej jakości to priorytet firmy BURY. Nasze urządzenia przechodzą szereg gruntownych badań, aby spełnić wyśrubowane normy przemysłu motoryzacyjnego, a także dodatkowe wymogi, które sami sobie narzucamy, podnosząc tym samym poprzeczkę. Wysiłki zostały wielokrotnie docenione i nagradzane.
 • Materiały – Jesteśmy uczestnikiem Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI), która od 2013 r. zabezpiecza nas przed używaniem tzw. konfliktowych minerałów. Są to surowce takie jak cyna, tantal, wolfram, złoto – używane w wielu gałęziach przemysłu. Pozyskiwane z regionów objętych konfliktami zbrojnymi, pośrednio przyczyniają się do ich finansowania, a ich wydobycie jest często niebezpieczne i prowadzi do łamania praw człowieka.
 • R&D Center BURY Sp. z o.o. – W Mielcu zostało otwarte centrum inżynieryjne. Jesteśmy skoncentrowani na badaniach i rozwoju nowych produktów, aby stawić czoła technologicznym oczekiwaniom współczesnego świata i naszych klientów.
 • Automotive SPICE – Jesteśmy producentem, który bardzo poważnie traktuje procesy tworzenia oprogramowania. Są one w pełni zarządzane i definiowane. Poziom drugi wymagań Automotive SPICE® jest dla nas jednocześnie powodem do dumy, jak i motywacją do dalszych starań, aby znaleźć się na poziomie 3.  Level 2 → Level3
 • New technologies & products – Zakres naszych produktów jest sukcesywnie poszerzany, ale dotyczy to także technologii, jaką dysponujemy. W Mielcu, w Polsce, powstała odlewnia aluminium, a w Huamantli, w Meksyku, otwarliśmy wydział wtryskarni, wychodząc tym samym naprzeciw potrzebom, a zarazem możliwościom, jakie daje rynek motoryzacyjny na kontynencie amerykańskim.
 • Safety (ISMS / CSMS) – Information Safety Management System: Certyfikacja VDA ISA daje nam i naszym klientom poczucie bezpieczeństwa i stabilności oraz daje poziom swobody, który pomaga w podejmowaniu rozsądnych decyzji biznesowych;
 • Cyber Security Management System: Zdefiniowanie nowych ról w organizacji – Menedżer ds. Cyberbezpieczeństwa / Menedżer ds. Cyberbezpieczeństwa został zdefiniowany w 2021 r. Ustanowiono Proces Rozwoju Oprogramowania Cyberbezpieczeństwa w oparciu o ISO 21434, Certyfikacja Systemu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem dla ISO 21434 planowana na 2022 r.

BURY w liczbach – 2021/2022

 • Liczba wypadków w pracy z poważnymi obrażeniami we wszystkich lokalizacjach: 0
 • Liczba inżynierów: 485
 • Struktura zatrudnienia ze względu na płeć w zakładzie w Mielcu: 869 kobiet, 952 mężczyzn
 • Ilość uczestników BURY Soft Academia: 34
 • Ilość osób korzystających z Multi Sport: 169 – 2020, 90 – 2021 (Covid)
 • Ilość osób korzystająca z pakietu medycznego MEDYK: 360
 • Procent odnawialnej energii 80% Mielec, 50% Löhne – zmniejszenie emisji CO2 o 1 551 ton
 • Odzysk tworzyw z procesów formowania wtryskowego: 15,22 ton
 • Regranulat zużyty w produkcji: 8 ton – recykling tworzyw pozwolił na łączną redukcję emisji o 63,5 tony
 • Projekt zmiany starej instalacji oświetleniowej na instalację LED – redukcja zużycia energii: 46,74 kWh/rok → szacowane zmniejszenie emisji CO2: 64%
 • Szacowana produkcja energii z planowanej w 2022 r. instalacji fotowoltaicznej:  87 618 kW → redukcja emisji CO2 o 32,51 ton/rok
 • Liczba posadzonych drzew w ramach akcji środowiskowej: 500 sadzonek, co przekłada się na związanie ok. 3,5 tony CO2 rocznie

Osiągnięcia lat 2019 – 2020 to dopiero początek:

 • ISO 45001 certyfikacja zakładu w Mielcu – Polska
 • ISO 14001 certyfikacja zakładu w Tlaxcali – Meksyk
 • Zgodność z założeniami Conflict Minerals – odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów
 • Zwiększenie ponownego wykorzystania materiału do formowania wtryskowego (7,79 ton w 2019)
 • Minimalizowanie zużycia energii elektrycznej (zmiana oświetlenia na LED)
 • Wykorzystanie ciepła pochodzącego z procesu wtrysku tworzyw sztucznych do ogrzewania hal produkcyjnych
 • Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych – zakup stacji DEMI
 • 0 wypadków o wysokich konsekwencjach
 • Realizacja planów treningowych, szkoleń >90% (w 2019 93%)
 • Uruchomienie odlewni aluminium w zakładzie w Mielcu

…ponieważ przyszłość jest naszym celem – cele strategiczne 3E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Each year all locations providing NQC Reports with fulfilled all customer requirements

Pobierz raport
„Sustainability report 2020-2021”,
dotyczący zrównoważonego rozwoju w firmie BURY