>

MIEJSCE,
W KTÓRYM RODZĄ SIĘ INNOWACJE

Nowe technologie to zarówna nasza pasja, jak i wyzwanie zawodowe, dlatego też działalność badawczo-rozwojowa jest dla Grupy BURY kluczowym ogniwem. Funkcjonujące w jej strukturach R&D CENTER BURY ulokowane w Rzeszowie opracowuje innowacyjne produkty oraz rozwiązania głównie dla komponentów elektroniki samochodowej.

Równocześnie nasze R&D wspiera merytorycznie projekty realizowane w innych oddziałach Grupy BURY – w Mielcu i Löhne (Niemcy).

 

 

Działania podejmowane w ramach R&D CENTER:

  • projektowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu elektroniki i software’u
  • rozwój oprogramowania dla prototypowych urządzeń WLC z zaimplementowanymi kluczami bezpieczeństwa pozwalającymi na identyfikację użytkownika samochodu
  • rozwój SW Layer dla urządzeń mikroprocesorowych opartych na architekturze AutoSar, w szczególności funkcji komunikacji: SW Download, Bootloader, Serwis Diagnostics itd.
  • rozwój oprogramowania dla modułów urządzeń dedykowanych elektromobilności, w tym systemów ładowania samochodów elektrycznych, systemów solarnych w pojazdach
  • wsparcie rozwoju HW dla modułów i urządzeń

Patrząc w przyszłość

Prawie każdy współczesny moduł elektroniczny do samochodu wymaga implementacji mikroprocesorowych rozwiązań, magistrali (najczęściej dedykowanej dla automotive CAN lub LIN) oraz interfejsów. Ich funkcjonalność realizowana jest dzięki aplikacjom software’owym, dlatego jest on tak istotnym elementem każdego rozwiązania, a co za tym idzie wymaga wiedzy oraz pracy specjalistycznej kadry inżynierskiej. I właśnie w tym aspekcie swoje kompetencje od lat buduje spółka BURY.

W ostatnim czasie duża część badań rozwojowych prowadzonych przez R&D CENTER BURY skupia się na temacie elektromobilności, która powoli staje się teraźniejszością całej branży automotive.

Źródła energii odnawialnej, w tym głównie fotowoltaika, a w konsekwencji ładowanie samochodów elektrycznych to kierunek, w którym podąża cała światowa gospodarka krajów wysokorozwiniętych.


Wyjątkowa kadra

Wysoko wykwalifikowani specjaliści zajmujący się m.in. niskopoziomowym programowaniem kontrolerów 32-bitowych dedykowanych dla systemów wbudowanych (embeded), inżynierowie systemów czy inżynierowie konstruktorzy elektroniki to wyjątkowe grono osób pracujące pod egidą R&D CENTER BURY Sp. z o.o.

Ludzie, którzy łączą pasję z zawodem, są kluczem naszego wspólnego sukcesu.