Testy EMC

WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Do badań kompatybilności elektromagnetycznej udostępniamy Państwu nasze świetnie wyposażone laboratoria, wykorzystujące najnowsze oprogramowanie i pracujące według aktualnie obowiązujących regulacji. Przeprowadzamy pomiary zarówno pojedynczych komponentów, jak i całego samochodu.

W celu uzyskania deklaracji zgodności (certyfikatu CE), wykonujemy także pomiary według wymagań indywidualnych. Uznawane na całym świecie atesty, homologacje i certyfikacje, testy zgodności z normą R10 (e1/E1) oraz ze standardem Qi powstają we współpracy z naszymi akredytowanymi partnerami.


Bogata paleta naszych możliwości:

Pomiary EMC

 • emisja promieniowana w zakresie częstotliwości 9kHz – 6GHz
 • odporność na zaburzenia promieniowane (metoda antenowa) w zakresie częstotliwości 200MHz – 6GHz, o natężeniu pola do 150V/m
 • odporność na zaburzenia promieniowane (metoda stripline i BCI) w zakresie częstotliwości 100kHz – 400 MHz
 • emisja przewodzona
 • odporność na zaburzenia przewodzone
 • pomiary pola magnetycznego
 • symulacja anomalii powstających w instalacji samochodowej wg wymogów OEM
 • pomiary bezpieczeństwa wg DIN EN 62368-1 (zwłaszcza w zakresie dyrektywy RED 2014/53/EU)

Badanie zgodności

 • EN 301 489-1
 • EN 301 489-7/-17
 • EN 55022, EN 55024
 • EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8
 • EN 60950-1
 • ECE R10 (testy wstępne)
 • ISO 7637-2, ISO 7637-3
 • dyrektywa EMC 2014-30-EU
 • RED 2014-53-EU

m.in. Automotive (OEM)

 • CISPR25
 • TL 81000
 • VW 80000
 • GS 95002-2
 • GS 95024-2-1
 • MBN_10284-2
 • MBN_LV_124-1
 • ISO 10605, ISO 11452-1, ISO 11452-2, ISO 11452-4, ISO 11452-5, ISO 11452-8
 • ISO 16750-1, ISO 16750-2

Kompatybilność urządzeń

Bez zbędnych zakłóceń

By urządzenia były kompatybilne, nie mogą emitować zaburzeń powyżej pewnych, określonych limitów i muszą być przy tym odporne na różnego rodzaju czynniki, których nie da się ze środowiska wyeliminować.

W świetnie wyposażonych laboratoriach BURY EMC testowana jest emisja elektromagnetyczna z samego urządzenia, jego odporność na zakłócenia z zewnątrz oraz wytrzymałość na wyładowania elektrostatyczne. Mamy do dyspozycji komory częściowo bezodbiciowe do badań promieniowanych – emisji i odporności, klatki Faradaya do badań przewodzonych, stanowiska badań odporności na wyładowania elektrostatyczne i zakłócenia elektryczne.


Inne kompetencje

Montaż powierzchniowy (SMT)
Testy ENV
Software