Mechaniczne
Elektroniczne
Termiczne
Optyczne
Mold Flow
W BURY pod jednym dachem znajdują się wszystkie działy niezbędne do powstania Państwa produktu, a ich bliskość i szybka współpraca pozwala na efektywne przeprowadzenie procesu rozwoju, począwszy od konstrukcji produktu, narzędzi, przyrządów i linii produkcyjnych, aż po finalną produkcję urządzenia. Szeroka gama usług obejmuje też półprodukty z wyselekcjonowanych dla Państwa materiałów.

Sieci integracji pionowej wykraczają poza tradycyjne poziomy hierarchii w produkcji, co zapewnia bezproblemową integrację maszyn, urządzeń i procesów technicznych w całym procesie produkcyjnym. Taka synergia działań skutkuje niższymi kosztami produkcji, skonsolidowanym zarządzaniem, oszczędnością Państwa czasu i obniżeniem kosztów stałych.

Nasza siła tkwi w ogromnych możliwościach urzeczywistniania Państwa najśmielszych idei w jednym miejscu.