Impressum 

I. Informacje dostarczone zgodnie z Art. 5 Niemieckiej Ustawy o Telekomunikacji i Mediach (TMG):

.

BURY Sp. z o.o.
ul Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec

Wpis do rejestru:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
HRB / NJR 0000000921

NIP 817 18 17 663

E-Mail: marketing@bury.com
Internet: www.bury.com
Tel: +48 17 78846-00

Rozstrzyganie sporów

Nie uczestniczymy w internetowym rozstrzyganiu sporów w charakterze konsumenckich zespołów arbitrażowych.

Odpowiedzialność za treści

Jako dostawcy usług ponosimy odpowiedzialność za własne treści tych stron internetowych zgodnie z Art. 7, Par. 1 Niemieckiej Ustawy o Telekomunikacji i Mediach (TMG). Jednak zgodnie z Art. 8 do 10 Niemieckiej Ustawy o Telekomunikacji i Mediach (TMG), usługodawcy nie są zobowiązani do stałego monitorowania przekazanych lub przechowywanych informacji ani wyszukiwania dowodów wskazujących na nielegalne działania.

Zobowiązania prawne do usuwania informacji lub blokowania użycia informacji pozostają niezmienione. W takim przypadku odpowiedzialność jest możliwa tylko w momencie uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Nielegalne treści zostaną natychmiast usunięte w momencie, gdy uzyskamy wiedzę o nich.

Odpowiedzialność za zamieszczone linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich. Nie mamy wpływu na zawartość tych stron internetowych, dlatego nie mamy możliwości zagwarantowania ich treści. Autorzy lub administratorzy olinkowanych stron internetowych zawsze ponoszą odpowiedzialność za własne treści.
Olinkowane strony internetowe zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie zamieszczania linku. Nielegalne treści nie zostały wykryte w czasie linkowania. Nie można narzucać stałego monitorowania zawartości olinkowanych stron internetowych bez uzasadnionych wskazań świadczących o naruszeniu prawa. Nielegalne linki zostaną natychmiast usunięte w momencie, gdy uzyskamy wiedzę o nich.

Prawa autorskie

Treści i kompilacje publikowane przez autorów na tych stronach internetowych podlegają niemieckim przepisom o prawie autorskim. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie oraz wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza zakresem prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub pomysłodawcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron internetowych są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Komercyjne wykorzystanie naszej zawartości bez zgody autora jest zabronione.
Prawa autorskie stron trzecich są respektowane, o ile treści tych stron internetowych nie pochodzą od autora. Udziały stron trzecich na tej stronie są ozanczone jako takie. Jednakże, jeśli zauważysz jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, poinformuj nas. Takie treści zostaną natychmiast usunięte.