Otwarcie BURY SOFT AKADEMIA

Otwarcie BURY SOFT AKADEMIA

Data: 17 listopada 2021

BURY sp. z o.o. w Mielcu wystąpił do swoich pracowników z propozycją kształcenia programistów elektroników zdolnych zasilić dynamiczny dział Rozwoju.

Branża programistyczna staje się obecnie najważniejszym kierunkiem rozwoju kadry pracowniczej w większości liczących się na rynku, dużych firm. Kształcenie akademickie kadry w tym kierunku, mimo widocznego na przestrzeni ostatnich kilku lat progresu ciągle okazuje się niewystarczające w stosunku do potrzeb pracodawców. Jednocześnie, co podkreślają specjaliści, kształcenie to przede wszystkim wymaga już dzisiaj wysokiego „sprofilowania” umiejętności programowania w odniesieniu do specyfiki i potrzeb danej firmy. Nie inaczej jest w naszym przypadku, gdzie szybki rozwój firmy wymaga zatrudniania kadry programistów embedded – inżynierów rozwijających umiejętności programowania systemów wbudowanych dedykowanych dla branży automotive.

Aktywność dużych przedsiębiorstw, koncernów i korporacji na polu poszukiwania i projektowania wielosemestralnych studium nauczania skierowanych do pracowników własnej firmy, wydaje się być w dużej mierze metodą na rozwiązanie tego problemu. Świetnym tego przykładem na forum europejskim jest projekt kształcenia programistów na bazie własnej kadry oferowany przez koncerny Volkswagen i Bosch.

Idąc w ślad za działaniami tych firm również BURY sp. z o.o. w Mielcu wystąpił do swoich pracowników z propozycją kształcenia programistów elektroników zdolnych zasilić dynamiczny dział Rozwoju. W efekcie działań ze strony właściciela firmy – Henryka Bury, jak i Zarządu spółki w Mielcu, podjęta została współpraca z lokalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli nad projektem BURY SOFT AKADEMIA. W trakcie rekrutacji wyłoniono 40 uczestników projektu, który ma szansę stać się jednym z nowatorskich w skali kraju. W zależności od zainteresowania i rezultatów projektu firma BURY chce kontynuować na przyszłość realizację studium w cyklach rocznych mając nadzieję, że nabyte umiejętności poświadczać będzie respektowany wśród przedsiębiorców certyfikat, a nowa kadra z sukcesem wzmocni potencjał Rozwoju BURY.