Project Manager z językiem niemieckim

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie projektu w kierunku zrealizowania zdefiniowanych celów

 • Terminowe raportowanie osiąganych wyników

 • Nadzór nad harmonogramem projektu oraz prezentowanie jego terminowej realizacji

 • Zarządzanie terminową i jakościową realizacją wszystkich wymaganych produktów pracy w oparciu o przyjęte standardy i wymagania klienta

 • Zarządzanie zespołem projektowym (ustalanie celów, planowanie pracy, definiowanie i delegowanie zadań, ocena pracy)

 • Przygotowanie i prowadzenie przeglądów i spotkań dotyczących statusu projektu (np. Kick-Off Meetings, Program Management Review, Gate Review, Team Meetings) wraz z ich udokumentowaniem

 • Inicjowanie i nadzorowanie procesu analizy i rozwiązywania problemów, których wystąpienie wpływa na cele projektu, harmonogram, koszty, jakość, bezpieczeństwo, dostawy wyrobów i satysfakcję klienta

 • Realizacja zgodnie z wymaganymi kryteriami jakościowymi oraz terminowymi produktów pracy wynikających z pełnionej w projekcie roli

 • Bieżący i aktywny kontakt z klientem w ramach projektu (m.in.: KICK-OFF meetings, przeglądy, omówienie otwartych punktów), włącznie z wymaganym raportowaniem statusu

 • Zarządzanie ryzykiem i procesem eskalacji w projekcie

 • Nadzór nad budżetem projektu

Nasze wymagania

 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu dobrym (B1-B2); preferowana znajomość na poziomie bardzo dobrym (C1)

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym będzie dodatkowym atutem

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku

 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte w branży automotive

 • Znajomość metodyki i narzędzi zarządzania projektami

 • Umiejętność prezentowania i komunikowania danych dotyczących projektu, jego aktualnego statusu oraz realizowanych zadań przed zarządem, najwyższym kierownictwem i kierownictwem organizacji, zespołem projektowym oraz klientem

 • Kompetentność w zakresie efektywnego i skutecznego planowania zadań oraz pracy zespołu projektowego w oparciu o podstawowe narzędzia z zakresu planowania i zarządzania zespołem

 • Znajomość programu MS Project lub innych programów od zarządzania harmonogramów

 • Umiejętność pracy pod presją czasu, definiowania priorytetów oraz delegowania zadań

 • Samodzielność, wysoka kultura i bardzo dobra organizacja pracy

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Pracę w międzynarodowym środowisku

 • Możliwości rozwoju i zdobycia doświadczenia

 • Możliwość bezpośredniego kontaktu z klientami w branży motoryzacyjnej OEM

 • Udział w ciekawych i różnorodnych projektach

 • Pracę w kreatywnym, twórczym i przyjaznym zespole

 • Dofinansowane przez firmę karta MultiSport, ubezpieczenie grupowe, kino, prywatna opieka medyczna, nauka języka angielskiego w godzinach pracy, imprezy integracyjne, brak dress code, miejsce parkingowe dla pracowników, inicjatywy charytatywne

Prosimy o przesyłanie aplikacji do 01.01.2021 r.

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

Jesteś zainteresowany ofertą – kliknij Aplikuj!