Kongres NETWORKPOWER

Kongres NETWORKPOWER

Termin: 17 października 2023 - 18 października 2023 Adres: G2 Arena, Rzeszów-Jasionka

Networkpower to sieć współpracy wielu interesariuszy związanych z rynkiem pracy

pracodawcy | pracownicy | eksperci
instytucje rynku pracy
| związki zawodowe
organizacje pracodawców
| szkoły
uczelnie
| inne podmioty naukowe
administracja rządowa i samorządowa
podmioty wspierające aktywizację zawodową

Głównym celem działalności sieci Networkpower jest nawiązywanie nowej lub pogłębianie dotychczasowej współpracy i dialogu pomiędzy różnymi podmiotami związanymi z rynkiem pracy