20 lat partnerstwa miast LÖHNE – MIELEC

20 lat partnerstwa miast LÖHNE – MIELEC

Data: 13 października 2022

​Przed 20. laty w Löhne została podpisana przez przedstawicieli władz miejskich Mielca i Löhne deklaracja o partnerstwie i współpracy. Tym samym, włodarze obydwu miast wyrazili wolę wymiany doświadczeń na polu gospodarki, oświaty, kultury oraz chęć stałych kontaktów i wizyt dających możliwość wzajemnego poznawania się społeczeństw Löhne i Mielca. Przez cały ten okres znakomicie funkcjonującą współpracę cementowały regularne, wzajemne odwiedziny połączone z udziałem w lokalnych wydarzeniach polskich i niemieckich. Wzorowe partnerstwo zyskało przychylność Deutsch-Polnische Stiftung, wyrażającą się we wspieraniu przez fundację wspólnych inicjatyw obydwu miast.
Inicjatywę partnerstwa zawdzięczamy Henrykowi Bury, który wraz z Małżonką Renatą miastu Mielec zaproponował nawiązanie współpracy z Löhne.