Konferencja i targi London EV Show

Konferencja i targi London EV Show

Data: 8 grudnia 2023

W dniach 28 do 30 listopada odbyła się międzynarodowa konferencja i wystawa na obszarze targów ExCeL w Londynie (https://londonevshow.com/).

London EV Show to jedno z największych wydarzeń poświęcone pojazdom elektrycznym, które gromadzi wiodące światowe firmy z obszaru automotive, lekkich pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania elektrycznego. Dodatkowo na targach w ramach cyklu konferencji były prezentowane najnowsze osiągnięcia w dziedzinie eMobility oraz obszarów współbieżnych.

W ramach tegorocznej konferencji były prezentowane tematy związane z efektywnością procesu ładowania pojazdów elektrycznych z użyciem inteligentnej infrastruktury, strategie i wyzwania w kierunku osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050. Inteligentna infrastruktura umożliwi integrację z siecią energetyczną, gdzie dynamiczne ceny energii umożliwią ładowanie pojazdów elektrycznych bardziej efektywne i bezpieczne z wykorzystaniem standardów ISO 15118, OCPP 2.0.1.

W panelach dyskusji z ekspertami były omawiane aktualne wyniki badań, wyzwania i rozwiązania dla elektryfikacji transportu oraz poprawy infrastruktury ładowania jako kluczowe kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości opartej o innowacyjne technologie i konstrukcje. 

W obszarze wystawy producenci infrastruktury ładowania prezentowali swoje najnowsze konstrukcje oraz ich możliwe integracje z systemami balansowania energii, współpracy z panelami fotowaltaicznymi oraz inteligentnego domu. Producenci samochodów elektrycznych zaprezentowali aktualne rozwiązania w kierunku planowania trasy z optymalizacją procesu ładowania. Zostały zaprezentowane rozwiązania napędu Full Hybrid, Plug-In Hybrid oraz w pełni akumulatorowe wersje. Producenci samochodów elektrycznych zaprezentowali aktualnie stosowane ładowarki mobilne jedno fazowe oraz 3 fazowe.


Udział w Targach i konferencji London EV Show został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.