Prezydent Rzeszowa w R&D CENTER BURY

Prezydent Rzeszowa w R&D CENTER BURY

Data: 14 września 2022

​W dniu 14. września 2022 R&D CENTER BURY gościła przedstawicieli Urzędu Miasta Rzeszowa na czele z Prezydentem Rzeszowa Konradem Fijołkiem. Prezydentowi towarzyszył Dyrektor Wydziału Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa Kamil Czyż oraz Marzena Kłeczek – Krawiec i Grzegorz Bukała z Biura Prasowego i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Firmę BURY reprezentowała Pani Prezes Bernadetta Dzik, Dyrektor Rozwoju Gabriel Buchała oraz kierownik oddziału rzeszowskiego R&D CENTER BURY – Piotr Nowak.

Celem spotkania było omówienie perspektyw rozwoju firmy BURY w kontekście współpracy z Samorządem Miasta. W trakcie spotkania poruszono wiele interesujących kwestii związanych z funkcjonowaniem biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem branż wysokich technologii.

Prezydent Rzeszowa zaznaczył, że Samorząd Miasta jest otwarty na partnerską współpracę z przedsiębiorcami, m.in. w zakresie szkolnictwa zawodowego, tworząc profil kształcenia szkolnictwa średniego odpowiadający potrzebom branży automotive. Prezydent Konrad Fijołek podkreślił również, że rozwój miasta w znacznej mierze zależy od rozwoju przemysłu, dlatego też dyskutowano o formach wsparcia, jakiego miasto Rzeszów może udzielać firmom np. w zakresie podnoszenia kwalifikacji i dostępności kadr, zarówno inżynierskich jak i produkcyjnych, o klimacie rozwoju biznesu firm technologicznych i współpracy ze szkołami czy uczelniami. Przy brakach kadrowych pomocna może okazać się także adaptacja programu pracy dla cudzoziemców ze wschodu.

Podczas spotkania firma BURY mogła zaprezentować się przed gośćmi jako mocno związana z Podkarpaciem i Rzeszowem. Pokazano zarys historii rozwoju firmy, portfolio produktów oraz plany na przyszłość.

Przybliżono aspekty rozwoju nowoczesnych i innowacyjnych produktów, nad którymi pracuje firma BURY, a następnie produkowanych na terenie Podkarpacia dla największych i najbardziej znanych firm motoryzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem takich gigantów w branży jak grupa VW, Mercedes czy BMW. Przedstawiono tez specyfikę rozwoju elektroniki i software’u dla automotive, z naciskiem na wysokie standardy i procesy obowiązujące w takich produktach, jak cybersecurity czy functional safety. Dawniej funkcje w samochodzie były realizowane elektromechanicznie, później szerokim polem wkroczyła elektronika analogowa, a następnie cyfrowa. Obecnie samochód staje się „jeżdzącym smartphonem” – gdzie gros funkcjonalności realizowanych jest software’owo z użyciem dedykowanych mikrokontrolerów i oprogramowania, a poszczególne komponenty komunikują się nie tylko ze sobą nawzajem, ale ze światem zewnętrznym, back-endem i rozwiązaniami chmurowymi.

Na koniec cała delegacja miała okazję na szybkie przejście po obszarach R&D, gdzie tego typu produkty są rozwijane.