Umowa ramowa o współpracy pomiędzy BURY sp. z o.o. i R&D Center BURY a Politechniką Rzeszowską

Umowa ramowa o współpracy pomiędzy BURY sp. z o.o. i R&D Center BURY a Politechniką Rzeszowską

Data: 26 lipca 2023

W dniu 20 lipca 2023 w Sali Senackiej Politechniki Rzeszowskiej nastąpiło uroczyste podpisanie ramowych umów o współpracy pomiędzy spółkami BURY i R&D Center BURY a Politechniką Rzeszowską. Pod aktami współpracy swoje podpisy złożyli – w imieniu spółek BURY – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Bernadetta Dzik oraz prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem ze strony Politechniki. W ceremonii uczestniczył również Wiceprezes BURY sp. z o.o. i R&D Center BURY Gabriel Buchała.

Podpisane dokumenty są deklaracją szerokiej współpracy i współdziałania ośrodków nauki i biznesu. Wspólnie określone pola współpracy obejmują m.in. prowadzenie badań naukowych, prace badawczo – rozwojowe, szkolenia organizowane przez Politechnikę, praktyki i staże studenckie oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, wspólną realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, wsparcie procesów informacyjnych i rekrutacji, pośrednictwo we współpracy z kołami naukowymi Uczelni, a także wzajemną promocję wspólnych działań i dokonań. 

Postanowienia zawarte w umowach określają również realizację wspólnych przedsięwzięć w oparciu o odrębne, szczegółowe umowy.

Współpraca BURY z Politechniką Rzeszowską ma długoletnią tradycję i zaznaczona jest wieloma udanymi realizacjami określonymi w umowach projektowych. Firma BURY z powodzeniem wspiera koła naukowe Uczelni w zakresie realizacji przedsięwzięć i eventów dla branży automotive. Nie bez znaczenia pozostaje fakt prowadzenia regularnych prezentacji firmy na forum Politechniki i udział Zarządu w radach gospodarczych wydziałów Elektrotechniki i Informatyki oraz Lotnictwa i Budowy Maszyn. Rezultatem tych aktywności jest znaczący udział absolwentów Politechniki w procesie zatrudnienia tak w BURY sp. z o.o. jak i w R&D Center BURY.

Warto dodać, że zawarte umowy to pierwsze dokumenty tej wagi podpisane przez nasze firmy z uczelnią wyższą na terenie kraju.

Fot. Beata Motyka, Politechnika Rzeszowska