Uroczyste otwarcie strefy relaksu

Uroczyste otwarcie strefy relaksu

Data: 22 marca 2024

Od wielu lat firma BURY z powodzeniem kontynuuje współpracę z największą w tej części kraju uczelnią techniczną, jaką jest Politechnika Rzeszowska. Duże zasługi na polu tej współpracy w jej początkach położył dr Roman Tabisz – opiekun koła naukowego Six Sigma, skąd rekrutowało się wielu zdolnych absolwentów Uczelni, późniejszych pracowników firmy BURY. W ostatnich latach nasza firma wyraźnie zintensyfikowała działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku. Wyraziło się to m.in. w licznych prezentacjach i wizytach studyjnych naszych pracowników na terenie Uczelni, realizacji wspólnych projektów branżowych i stażowych, kontynuacji współpracy – tym razem z kołem Racing Team. Brakowało jedynie silnego akcentu w postaci stałego elementu wizerunkowego firmy BURY w obiektach Uczelni. Nasz rekonesans w roku 2022 i późniejsze rozmowy z dziekanami Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz. dały fantastyczny rezultat. W przeciwieństwie do ofert innych, współpracujących z Politechniką firm doposażających kolejne sale ćwiczeń, zaproponowaliśmy urządzenie głównego wejścia do budynku Wydziału WEiI. Efekt tak praktyczny, jak i PR-owy jest bezsprzecznie rewelacyjny.  Tzw „Strefa Relaksu” wyposażona w wygodne kanapy i sofy z gniazdami do ładowania laptopów oraz stołami z wmontowanymi urządzeniami naszej produkcji (HUBami USB i ładowarkami indukcyjnymi) jest oblegana nie tylko przez studentów Wydziału WEiI. Nasza inicjatywa spotkała się z uznaniem Władz Uczelni, które na czele z Rektorem Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotrem Koszelnikiem w dniu 20 marca 2024 dokonały uroczystego otwarcia „Strefy Relaksu”.

W uroczystości uczestniczyli: Prezes Zarządu BURY Bernadetta Dzik i Wiceprezes Gabriel Buchała, a także Dziekan Wydziału WEiI prof.PRz. Roman Zajdel, Prodziekan prof.P.RZ. Piotr Bogusz i Kanclerz Uczelni Andrzej Sowa.

Uroczystość była okazją do rozmów na temat przyszłej współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Autor zdjęć: Beata Motyka, Dział Promocji PRz